Két magyar többségű egyházközségbe is szlovák nemzetiségű plébános került az elmúlt napokban a nyitrai püspökség döntése nyomán. Kolon községbe, ahol a 2001-es népszámlálási adatok szerint a lakosság 62,4 százaléka magyar anyanyelvű, Kondé Pál esperes helyébe plébánosként Jozef Markovičot helyezték.

Az ugyancsak túlnyomórészt magyarlakta Bart és Kőhídgyarmat egyházközségeibe – ahol a legutóbbi népszámlálási adatok 91 illetve 92 százaléknyi magyar lakosságot mutattak ki – ugyancsak szlovák plébános került, Henrich Neviďanský személyében, aki a lengyelországi bencésekhez távozó Nagy Gábort váltotta fel.
A Nyitrai Egyházmegyébe a szlovákiai egyházmegyei felosztás következtében több magyar plébánia került az érsekújvári, zselizi és párkányi esperesi kerületekből. Most, az első plébánosi helyezések után úgy tűnik, egyre inkább tendenciává válhat, hogy magyar egyházközségekbe szlovák, magyarul nem beszélő (valamit makogó), olvasni alig tudó papokat helyezhetnek. Az egyházmegyei felosztásnak így lassan, de biztosan kezdenek beérlelődni keserű gyümölcsei a felvidéki magyar egyházközségekben.

A Pázmaneum Társulás honlapján további tájékoztatás olvasható a volt barti plébános reakciójára. Link

Pázmaneum