A Nagyszombati Egyházmegyében az eddig közölteken kívül további személyi változásokra is sor került. Nádszeg egyházközségének eddigi lelkipásztora, PaedDr. ThLic. Herdics György címyetes apát, a Remény című hetilap főszerkesztője Galántán folytatja papi működését, ahová segédlelkészi kinevezést kapott Mons. Ján Sokol nagyszombati érsektől.

A nemesócsai plébánia lelkipásztori ellátását Simek Sándor atya végzi majd, aki Varga Róbert volt keszegfalvai lelkipásztortól veszi át a nemesócsai egyházközség irányítását.

Pázmaneum