A besztercebányai megyei önkormányzat képviselői elutasították a megyének azon javaslatát, hogy versenypályázatot írjanak ki a garamszentkereszti és a rimaszombati kórházak be nem fejezett épületeinek az eladására.

Éppen ellenkezőleg, a képviselő-testületek a megyefőnöknek, Milan Murgašnak azt javasolták, hogy inkább adják bérbe azokat a pozsonyi kórház és rendelőintézet nonprofit szervezetének, amely már eddig is működteti a kórház fennmaradó részeit. Ha a szervezetre bízzák a be nem fejezett épületet, akkor  kész arra, hogy azt befejezze és működtesse is.

Egyébként a megyei önkormányzat az eladásból befolyó pént az adósságok tölesztésére használta volna fel. Ez már az idén elérte a 195 millió koronát. A képviselők szerint azonban nem biztos, hogy jó megoldás az, ha az adósságok törlesztését az egészségügyi intézmények eladásával próbálják megoldani.

Viszont ezt a megoldást tartotta volna  a megye elnöke a legjobbnak. Csodálkozott azonban azon, hogy a Magyar Koalíció Pártja mellett a javaslat ellen szavaztak a Smer képviselői is. Amennyiben a megye a be nem fejezett épületek eladása mellett döntene, az akár veszélybe is sodorhatná a kerület felének az egészségügyi ellátását. A pavilonokra egyébként azért is van nagy szükség, mert ott húzódnak  az intézet többi részét ellátó villamos vezetékek.

Murgaš, aki szerette volna keresztülvinni az eladást, elutasította ezt a feltevést. Állítása szerint a nonprofit szervezet eddig is ezeken az épületeken kívül működtette az egészségügyi intézményt, az egészségügyi ellátás mégsem került veszélybe. A megye egyébként azért is szeretné az építkezéseket leállítani, mert annak befejezésére nincs pénze, a  meglevőnek az őrzésére pedig havonta 200 ezer koronát kell fordítania.

A garamszentkereszti, a zólyomi, a losonci és a rimaszombati megyei kórházak az előző önkormányzatnak köszönhetően hosszútávon a nonprofit szervezet kezébe kerültek. A jelenlegi vezetés viszont bírósági úton szeretné elérni a bérleti szerződés megszüntetését, mivel azt előnytelenül kötötték meg. A be nem fejezett épületek viszont nem képezték a bérleti szerződés részét.

Az önkormányzati ülés előtt Murgaš állítólag a nonprofit szervezetnek felkínálta a be nem fejezett épületek megvételét, azonban nem jutottak egyezségre az árat illetően. Murgaš szerint a kórházak vagyona legalább fél milliárd korona, ajánlatot viszont csak 150 millió koronára kapott, amely teljesen elfogadhatatlan a számára.

Az állam és a megye már eddig is sok pénzt fektetett az épületekbe, mintegy 502 millió koronát, viszont a megkezdett épületek befejezésére még további 120 millióra lenne szükség.

Felvidék Ma, sk