Hamarosan tovább folytatódik az általános tisztújítás a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. A választások első részére, ami a gyülekezetek új presbitériumainak a megválasztását illeti, már sor került az elmúlt év végén.

Az idén június 15-ig mind a kilenc egyházmegye megtartotta jelöléseit a püspöki és főgondnoki, valamint a püspökhelyettesi és főgondnok-helyettesi tisztségekre, valamint az egyházmegyei tisztségekre is.

A legmagasabb lelkészi tisztségre, vagyis a püspöki tisztségre ezúttal két jelölt közül választhatnak a református gyülekezetek: Fazekas László komáromi vagy Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztorra voksolhatnak.

Püspökhelyettesi tisztségre a magyar egyházmegyék Géresi Róbert abaújszinai, a szlovák egyházmegyék Ján Semjan hernádcsányi és Marián Hamari vajkóci lelkipásztort jelölték.

Főgondnoki tisztségre Fekete Vince kapott jelölést. A magyarajkú főgondnokhelyettesi tisztségre Porubán Ferenc, a szlovákajkú főgondnokhelyettesi tisztségre pedig Ján Marcinčákot jelölték az egyházmegyei közgyűlések.

A református egyház gyülekezetei augusztus 19. és 25. között kapják kézhez az egyházközségek a szavazólapokat, a jelöltek bemutatkozó levelével együtt. A presbitériumok legkésőbb szeptember 15-ig szavazhatnak az egyes tisztségek jelöltjeire.

A választási bizottság szeptember végén hozza nyilvánosságra a választások eredményét. Amennyiben a választások rendben zajlanak le, akkor a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház élén 2009. január elsején már új püspök áll.

Felvidék Ma, sk