A Szent György Lovagrend Felvidéki Nagypriorátusa gyűjtést indít az ipolypásztói református templom felújítására.

Július 4-én hajnalban villám csapott az ipolypásztói református templomba. A rendkívüli erejű villám a templom tornyát érte, a torony felső része pedig – az egyik, háromszáz kilós rézharanggal együtt – a templom karzatába csapódott, és szétzúzta a 150 éves orgonát is.

A Szent György Lovagrend Felvidéki Nagypriorátusának tagjai kérnek mindenkit, aki támogatja kezdeményezésüket, hogy pénzadományát szíveskedjék a rendtestvérük, lovag MOLNÁR László által vezetett Human International bankszámlaszámlájára küldeni: OTP Banka Slovensko a. s. számlaszám: 8964082/5200

lovag Dr. Csámpai Ottó
nagyprior