A parlament által elfogadott új közoktatási törvény nem könnyű feladat elé állította pedagógusainkat. Pedagógiai programok megírására kötelezi a minisztérium az iskolákat, lényegesen megváltoztak az óratervek és a különböző típusú iskolákban a kerettantervekben is sok az új és idegen elem. A nyári szünidő előtt az SZMPSZ Érsekújvári Területi Választmánya, a Magyar Koalíció Pártja Érsekújvári Járási Oktatási Bizottsága, az Érsekújvári Czuczor Gergely MTNY Alapiskola, valamint az Udvardi Tanügyi Hivatal az érsekújvári Csemadok székházába hívta össze Nyitra megye magyar oktatási intézményeinek szlovák szakos pedagógusait, hogy megvitassák a tantárgyra vonatkozó szakmai kérdéseket. Az óvópedagógusok, az alapiskolák alsó és felső tagozatán tanítók, valamint a középiskolai tanárok külön szekciókba tömörültek.

A résztvevőket a város polgármestere, Gejza Pischinger köszöntötte. A programot Novák Monika, az Érsekújvári Czuczor Gergely MTNY Alapiskola igazgatónője ismertette a résztvevőkkel. A szakmai találkozó Szigeti László, parlamenti képviselő nyitóelőadásával indult, aki az oktatásügyi törvény szlováknyelv-oktatást érintő kérdéseit elemezte. Mičúch Ildikó az óvópedagógusok, Alabán Mária és Krošlák Olga az alsó tagozaton, Dömény Andrea és Fibi Sándor a felső tagozaton tanító pedagógusok számára adtak tájékoztatást a kollégáknak a szekcióüléseken. A középiskolák szlováknyelv-oktatásának helyzete is megvitatásra került. Varga Zsuzsa, a Peredi MTNY Alapiskola szlovák szakos pedagógusa a digitális tananyagfejlesztés szemszögéből tartott számítógépes bemutatót.

A szekciókban megvitatott kérdések elemzése és az ajánlások megfogalmazása után Pék László, az SZMPSZ elnöke mondott zárszót. Szigeti László megköszönte Hajtman Bélának, az MKP Érsekújvári Járási Oktatási Bizottsága elnökének a találkozó megszervezését.
Kakas Pál