(Képgalériával) Budapesten, a Külhoni Művészeti Fesztiválon, a Várszínházban átadták a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozata kitüntetéseket. A Felvidékről Németh Ilonát (képzőművész) és Várady Bélát (nyugalmazott színész) méltatták.
A díjat összesen tízen, köztük több szervezet kapta meg. További jutalmazottak: Bendász Dániel, a Munkácsi Görög Katolikus Püspökség Beregszászi Magyar Esperesi Kerület főesperese, a segesvári Gaudeamus Alapítvány, Gálfalvy György író, szerkesztő, a Látó irodalmi folyóirat nemrég nyugdíjba vonult alapító tagja, főszerkesztője, Kántor Lajos, a Korunk című folyóirat 2008-ban nyugdíjba vonult főszerkesztője, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja, Pátkai J. Róbert nyugalmazott evangélikus püspök, a Tanyaszínház Polgárok Egyesülete, a szomosújvári Téka Alapítvány.

A Kisebbségekért Díjat azok a külhoni magyarok kapták meg, akik munkásságukkal nagyban hozzájárultak a nemzeti identitás, a magyar kultúra megőrzéséhez és fejlesztéséhez – mondta ünnepi beszédében Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, aki Gémesi Ferenccel, a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkárával adta át a kitüntetéseket.

A Miniszterelnöki Hivatal tájékoztatása szerint A 2006-os választásokat követően Gyurcsány Ferenc több ízben találkozott és konzultált a szomszédos országok magyar közösségeinek választott vezetőivel a megújuló nemzetpolitika kérdéseiről. A kormányfő a tárgyalások során leszögezte, hogy a megújult nemzetpolitika a kölcsönös együttműködés és felelősségvállalás elvén alapul, és nem válhat részévé a magyar belpolitikai küzdelmeknek. A tárgyalások eredményeképp átalakult a támogatáspolitika és az ahhoz kapcsolódó intézményrendszer. Megegyezés született arról is, hogy kétévente, augusztusban megrendezésre kerül a világ magyarságának kulturális fesztiválja, és az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából Kisebbségekért Díjban részesülnek a külhoni magyarság azon képviselői, akik munkásságukkal nagyban hozzájárultak a nemzeti identitás, a magyar kultúra megőrzéséhez és fejlesztéséhez. A kormány azzal, hogy a Kisebbségekért Díjat 2008. augusztus 20-án, a nemzeti ünnep alkalmával adja át, hangsúlyozni kívánja a nemzetpolitikában történt változásokat, a külhoni magyar közösségek ügyének szentelt kiemelt figyelmet.

Ünnepi beszédben Gyurcsány bejelentette azt is, hogy szórványtanácsot hoznak létre, hogy megoszthassák a szórványban élő magyarok megmaradással kapcsolatos tapasztalatait. A miniszterelnök azt mondta, a magyarság ereje abban rejlik, ha segíti minden polgára önmegvalósítását, vagyis azt, hogy a nemzet minden tagja az legyen, ami lenni akar.

Az ünnepi díszelőadáson többen részt vettek a külhoni magyar politikai, kulturális, tudományos élet vezető képviselői közül. A Magyar Koalíció Pártja Országos Elnökségéből Bárdos Gyula frakcióvezető és Ladányi Lajos voltak jelen, továbbá Simon Zsolt parlamenti képviselő is.

A díjátadás után a vendégek ünnepi fogadáson vettek részt, melynek keretében megtekintették az augusztus 20-i légiparádét és tűzijátékot is.

Felvidék ma – A képek kattintással nagyíthatók


Gyurcsány Ferenc ünnepi beszédet mond


A műsorvezetőnő Németh Ilona (jobbra) munkásságát méltatja

Németh Ilona képzőművész, illusztrátor. A szlovákiai képzőművészeti élet meghatározó személyisége. Több mint egy évtizede az installáció műfajában tevékenykedik, munkáinak meghatározó eleme a természetes anyag, valamint a multimediális eszköztár. A ’90-es évek közepén hanginstallációi és objektjei a posztfeminista diskurzus részévé váltak, legújabb műveiben a magánszféra és a nyilvánosság kapcsolatát fogalmazza meg, valamint ironikus felhanggal bírálja a média sztárkultuszát és sztárteremtő stratégiáját. Egyéni kiállításai eseményszámba mennek, állandó résztvevője a legjelentősebb szlovákiai és nemzetközi csoportos kiállításoknak. Több mint egy évtizede a csehországi és szlovákiai művészeti élet szervezője. Személyében nem csak a magyar, hanem a közép-európai, sőt nemzetközi képzőművészet egyik kiemelkedő képviselője részesül elismerésben.


Várady Béla, a másik felvidéki kitüntetett

Várady Béla a kassai Thália Színház nyugalmazott színművésze. 1951-59 között az Állami Faluszínház színművésze. 1959-1969 a komáromi Magyar Területi Színház színművésze. A kassai Thália Színház alapító tagja. 1971-81 között művészeti vezetőként vezette a Magyar Területi Színház kassai Thália Színpadát, majd 1993-as nyugdíjba vonulásáig vezető színészként dolgozott. Közel kétszáz hangjátékban és több szlovák és magyar filmben kapott szerepet. Az idén 75 éves művész pályafutása során többször is megkapta a szlovák szerzői jogvédő iroda nívódíját, emellett számos kiemelkedő díjjal jutalmazták.


Koccintás az ünnepi fogadáson. Középen Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke


Simon Zsolt MKP-parlamenti képviselő a légiparádé fényképezése közben


Bárdos Gyula és Ladányi Lajos az MKP Országos elnökségéből, és Oriskó Norbert (Felvidék Ma)


Tűzijáték Budapesten