A Magyar Koalíció Pártja fontosnak tartja felidézni azt a 40 évvel ezelőtti eseményt, amikor a Varsói Szerződés öt tagállamának hadseregei megszállták az akkori Csehszlovákiát.

Az MKP pozitívan értékeli azt az 1968. augusztus 21-e előtti fokozatos demokratikus folyamatot, amelyben az akkori egypártrendszer feltételei között keresték a társadalmi lét elfogadhatóbb formáit. Ebben a folyamatban elsősorban azoknak az embereknek a tevékenységét tartjuk tiszteletre méltónak, akik őszintén hittek az akkori viszonyok demokratizálásában és liberalizálásában.

Egyúttal szeretnénk rámutatni arra a tényre, hogy az akkori diktatúra valódi demokratizálását várni utópia volt. A valódi szociáldemokrata viszonyok megvalósítását gátolta a Csehszlovák Szocialista Köztársaság alkotmányának 4. cikkelye, amely a kommunista párt számára garantálta a hatalmat az élet minden területén. Az 1968-as év folyamatai tehát kizárólag a rendszer valódi jellegének leleplezését szolgálhatták, és igazolták azt a tényt, hogy a diktatúrákat nem lehet megreformálni.

Az MKP tisztelettel emlékezik meg az akkori Csehszlovák Szocialista Köztársaság azon polgárainak szenvedéseiről, akiket a Varsói Szerződés hadseregeinek bevonulása után üldöztek. Az akkori helyzet katonai megoldása teljes mértékben elfogadhatatlan volt, és az MKP ezt az aktust nyílt agressziónak tartja – mindenekelőtt az akkori Szovjetunió részéről.

Pozsony, 2008. augusztus 18.