Szeptember 13-án 11 órai kezdettel találkozó és közös, háromnyelvű (magyar, szlovák, német) szentmisére kerül sor a csobánkai kegyhelyen, a forrásnál és kápolnánál.
Prohászka Ottokár püspök emlékét akarjuk felidézni és példáját követni, aki1925. augusztus 15-én, a Szűzanya tiszteletére egybegyűlt, különböző nemzetiségű híveknek három nyelven: magyarul, németül és szlovákul mondott szentbeszédet.

Prohászka püspök Nyitrán született, keresztelésének emlékét az ottani kápolna őrzi.
Az egész ország egyik legnagyobb hatású szellemi és lelki vezére, nevelője volt. Székesfehérvári püspökként mondta nevezetes beszédét a csobánkai forrásnál.
Hasonlóan nagy szellemi elődeihez: Pázmány Péterhez és Rudnay Sándorhoz, valamint kortársához, a szlovák Csernoch János bíboroshoz, Prohászka is segítette, hogy hívei anyanyelvükön vallhassák hitüket.
Ebben akarjuk követni, és követésére hívni a papokat és híveket. Az elmúlt évszázad népeket és nemzetiségeket sújtó viszontagságai után, az egyesült Európát is ezzel a gazdag, többnyelvű keresztény hagyománnyal tudjuk és akarjuk segíteni.
Köszönet az idősebb nemzedéknek, hogy ezeket az értékeket megőrizték.
Hívjuk az ifjakat, ennek a gazdag hagyománynak folytatására.
Emlékezés, de új kezdet is legyen ez a találkozás számunkra a Szűzanya ősi kegyhelyén.
Ezért imádkozunk közösen. A szentmise után alkalom lesz egymás megismerésére, és a céljaink eléréséhez szükséges kölcsönös segítés és kapcsolatok, utak és eszközök keresésére és kijelölésére.
Kérjük – amennyiben előrelátható – a szentmisén együttmiséző papok és nagyobb zarándokcsoportok előrejelzését részvételi szándékukról.
Cím: Szakál Antal esperes, 2013 Pomáz, Templom tér 8. (Tel: 26/325-006)

Pázmaneum