Augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevitelének ünnepén, Beer Miklós váci megyéspüspök meghívásának eleget téve, Rudolf Baláž besztercebányai megyéspüspök Magyarországra, Hont-Csitárra, erre az ősi, érintetlen szépségű kegyhelyre látogatott.

A hely látványa és sajátos nyugalma megérinti az embert, és elgondolkodtatja Isten, ember és természet kapcsolatáról. Itt került sor a történelminek is nevezhető találkozóra és a közös szentmisére, amelyre az Ipoly mindkét oldaláról érkeztek hívek. Ipolyságról és a környék településeiről gyalogos zarándokcsoport is indult, papi, illetve kispapi kísérettel.
A kegyhely plébánosa a Felvidékről származó, de papi szolgálatát a magyarországi Drégelypalánk egyházközségben végző Hlédik László, akihez Hont és Csitár helység is tartozik. Házigazdaként ő üdvözölte elsőként Baláž püspököt, annak anyanyelvén, szlovákul, örömének adva hangot, minthogy szükségét érzi annak, hogy két szomszédos megyéspüspök megismerje egymást, és együttes erővel vezessék népüket az Úrhoz. Kívánta, hogy érezze jól magát a magyar földön! Erre Baláž püspök magyarul felelte: „Köszönöm.” Majd anyanyelvén folytatva kiemelte: nagyon fontosnak tartja a közösségalkotást az Egyházban, valamint a pozitív nemzetek közti kapcsolatok kialakítását. Mert az Egyháznak jó példával kell elöljárni, és a válaszfalakat lebontani, hogy létrejöjjön az egység. Isten áldását kérte erre a törekvésre, hogy e kapcsolat lelki gyümölcsöket teremjen. A szeretetben egy a példaképünk, az Égi Édesanya, akit e napon ünnepelünk, és ő valamennyiünké – mondta.
Beer Miklós püspök – akinek szavait Hlédik atya fordította le – többek között hangsúlyozta: kereszténységünk ne csak a megszokáson alapuljon, hanem meggyőződéssel valljuk és tegyük azt, ami a kereszténységből fakad.
A szentmisében az Olvasmány szlovákul, a Szentlecke magyarul, az Evangélium magyarul és szlovákul hangzott el, a könyörgések és énekek szintén kétnyelvűek voltak. A szentmise szónoka Baláž püspök atya volt, akinek szentbeszédét Mahulányi József püspöki helynök fordította.
A szentmise főcelebránsa Beer Miklós püspök volt, aki a legszentebb áldozatot magyarul és részben latinul mutatta be. Jelen volt még 22 lelkiatya és több kispap.
A szép völgyet betöltötte a honti régióból, a Palócföldről érkezett több száz főnyi zarándoksereg.

remeny.sk