Havril András vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnöke és Lubomír Bulík vezérezredes, a Szlovák Fegyveres Erők vezérkari főnöke augusztus 21-23 között együttes szemlét tartott az ENSZ UNFICYP misszióban szolgálatot teljesítő szlovák-magyar közös katonai kontingensnél. A ciprusi látogatás során a két vezérkari főnök megbeszéléseket folytatott a szigetország békéjét felügyelő ENSZ misszió vezetőivel, tájékozódtak a nemzetközi békeművelet helyzetéről, jövőjéről, a szlovák és a magyar alegységek feladatai teljesítéséről, és megszemlélték a szlovák vezetésű közös alakulatot.
A szlovák és a magyar katonák 2001 júniusától teljesítenek közös szolgálatot és felügyelik az UNFICYP által fenntartott tűzszüneti zóna 4. szektorát. A Magyar Honvédség 1993-ban kapcsolódott be a ciprusi békét garantáló ENSZ misszió immár több mint négy évtizedes feladatába, kezdetben egy négyfős megfigyelő csoporttal, majd 1995-tól már alegység szintű kötelék képviselte a magyar szerepvállalást.
A jelenleg Cipruson szolgálatot teljesítő 84 fős magyar kontingens egy része különböző vezető és törzsbeosztásokban szolgál az ENSZ erők Nicosiában települő főparancsnokságán, valamint Famagustában, a szlovák-magyar közös felügyeletű keleti szektor parancsnokságán. A magyar szerepvállalásban meghatározó alegység, a járőr és megfigyelési feladatokat végrehajtó katonák, az ütköző zónán belüli Szent István-táborban, illetve az általuk ellenőrzött, mintegy 70 kilométeres szektor egy járőrbázisán települnek. Napi feladataik közé tartozik, egyebek mellett, az ENSZ fennhatóságának gyakorlati érvényre juttatása; tömegdemonstrációk kezelése, a szembenálló erők közvetlen harcérintkezésének megakadályozása, közvetítés a felek között; az ütköző zónában lakó kisebbségek védelme krízishelyzetben. A konfliktusok megelőzése érdekében napi munkakapcsolatot tartanak fenn a szembenálló felekkel és a helyi lakosság képviselőivel, de feladataik részét képezi az ütköző övezeten belüli civil tevékenységek, mint például a földművelés és az ipari tevékenység koordinálása is.
A szlovák-magyar békemissziós szerepvállalás Cipruson szerves folytatása a két haderő tudatosan fejlesztett együttműködésének, és jól példázza a Magyar Honvédség törekvését a szomszédos országokkal kialakított, a szövetségesi kapcsolatok megszilárdítását, valamint a bizalomerősítést is szolgáló, kölcsönösen előnyös együttműködésre. A Szlovákiával folytatott katonai együttműködés fontos iránya Afganisztán. A Pol-e Khumriban települő magyar Tartományi Újjáépítési Csoport munkájában a Szlovák Fegyveres Erők törzstisztekkel vesznek részt, a közeljövőben a Kabuli Nemzetközi Repülőtér magyar üzemeltetésében való közreműködésre is lehetőséget biztosít a Magyar Honvédség.

kitekinto.hu