Szűz Mária mennybevételének ünnepét a csitári kegyhelyen közös zarándoklattal ünnepelték meg a váci és a besztercebányai egyházmegyék hívei. A zarándoklatra a lévai, érsekújvári, nagykürtösi és korponai járásokból érkeztek a Mária-tisztelők, akik a helyi magyarországi hívekkel együtt köszöntötték az Égi Édesanyát.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Beer Miklós váci megyéspüspök volt, akik örömmel üdvözölte a zarándokhelyen Rudolf Baláž besztercebányai püspököt. A szlovákiai és magyarországi papokat és híveket Hlédik László, drégelypalánki lelkiatya köszöntötte.

Beer Miklós váci püspök szentbeszédében kiemelte: „Mária mennybevétele annak jele számunkra, hogy Isten a mennybe hív bennünket is, az atyai házba. Amint most mi, magyarok és szlovákok együtt ünnepeljük itt az Eucharisztiát, úgy leszünk majd együtt egykor az atyai házban is.
Rudolf Baláž besztercebányai püspök homíliájában, amelyet Mahulányi József püspöki helynök fordított magyar nyelvre, hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Isten előtt mindannyian egyenlők vagyunk, s ezért Isten gyermekeiként úgy kell viselkednünk, hogy egymás iránti szeretetben alkossuk Isten egyetlen családját. A szlovák főpásztor arra is figyelmeztette a jelenlevőket, hogy az egyesült Európa nemzeteinek közösségében erősítsék a keresztény szellemiséget.
A szentmisét magyar, szlovák és latin nyelven mutatták be, majd a főpásztorok latin nyelven adták apostoli áldásukat a zarándokokra.

bbdieceza.sk, Pázmaneum