A templom a biztos pont. Az értelmet adó önmagába fordulás helyszíne. A vigasz fellegvára. Vigasz az elszenvedettekért, és vigasz a nem megélt boldogságokért.

Vigasz egy életen át. (…) Az Isten háza együvé vezeti azokat, akiket a világ egymástól eltávolít, vallja Tompa Mihály, hogy hitünk erősödjék az Igében. A templomos Igében. A templomban kimondott, és meghallott Igében. Együvé vezet minket, hogy hitünk erősödjék a cselekvő szeretetben, a boldog öröklétben. Megrendülten állunk, és álljunk is a templom padjai közt, mint megtért gyermek édesanyja szorító ölelésében, várva a megtisztító és felnevelő megbocsátást. A kötet szerzői: Csukás Zsigmond, Erdélyi Géza, id. Görözdi Miklós, Görözdi Zsolt, Hodossy Gyula, Tőkés László.

A kötete a Lilium Aurum gondozásában jelent meg.