A Pravda mai száma Az autonómia kísértete járja be Szlovákiát címmel közöl cikket. A szerző, Vladimír Jancura megállapítja, hogy a magyar autonómia kérdése sokkal inkább a politikusokat aggasztja, semmint a választókat, a tisztán területi alapú autonómiát ugyanis egy nemrégiben végzett felmérés szerint a Szlovákiában élő magyarok nem egészen öt százaléka szeretné csupán. Ugyanakkor a megkérdezettek 85 %-a azt szeretné, ha a magyarokat érintő kérdésekben nekik lenne joguk dönteni, mondta el a felmérést vezető Lampl Zsuzsanna. A felmérés 800 felnőtt, magát magyar nemzetiségűnek valló állampolgár megkérdezése alapján készült, akik Dél-Szlovákia nemzetiségileg vegyesen lakott járásaiban élnek. A résztvevők több mint fele nem támogatja semmilyen kisebbségi önkormányzat létrejöttét, és minden második megkérdezett kitért az alól a kérdés alól, hogy támogatná-e az autonómia létrejöttét belátható időn belül.
A Bósza János-féle autonómia-kezdeményezésre ugyan nem tért ki konkrétan a felmérés, de Lampl Zsuzsanna feltételezi, hogy Bósza elképzelései nem találtak visszhangra a magyar nemzetiségűek körében, hiszen „többségük nem is gondol az autonómiára” – mondta el Lampl.
Tanulságos eredménye a felmérésnek, hogy a megkérdezettek egy része nem is tudja, hogy az önkormányzatiság egyes formái mit is jelentenek pontosan, olvasható a Pravda cikkében. A lap megszólaltatja Öllős László politológust is, aki szerint Bósza kezdeményezése teljes mértékben butaság, de ezt nem lehet elmondani valamennyi olyan modellről, ahol a nemzetiségek tevékeny részesei az államigazgatásnak. Néhány ilyen modellnek ugyanis semmi köze azokhoz az autonómia-törekvésekhez, melyektől a Szlovák Nemzeti Párt politikusai annyira tartanak, nyilatkozta Öllős.
A politológus azon a véleményen van, hogy az autonómia valamennyi formája, továbbá a nemzetiségek döntési folyamatban való részvétele jól vagy rosszul egyaránt működhet. „Általában ott működik jól, ahol alkotmányos konszenzus van arról, hogy a nemzeti kisebbség bizonyos döntési jogkörrel rendelkezik további fejlődése érdekében. Szlovákiában a területi autonómia kérdésében nem várható alkotmányos konszenzus, tehát nincs is értelme azt célként kitűzni” – mondta el Öllős a Pravda cikkírójának nyilatkozva.

Pravda, Felvidék Ma