Társulásunk 2007-es évben folytatta kézműves foglalkozásait ifjúsági műhelyében.
Februári hónapban újraindítottuk a kábítószeres tevékenységünket. Gáspár Károly veresegyházi apa feldolgozta fia életét és tragikus halálát, ezzel a filmmel jártunk Csallóköz több alap és középiskolájában, ahol a diákok tanáraikkal együtt nézték meg a filmet. A film után Gáspár úr kötetlenül elbeszélgetett a diákokkal. Ennek a drog megelőző programnak hatalmas sikere van, ennélfogva szeretnénk kiterjeszteni Szlovákia egész terültére, ahol magyar tanítási nyelvű oktatási intézmények vannak.
Nyáron Erdélybe körutat szerveztünk 16 fő részére. Ez az egyhetes kirándulás terveink szerint a hátrányos helyzetű fiatal családoknak lett összeállítva, de mivel nem volt elég jelentkező, ezért kibővítettük további érdeklődőkkel.
Ez program sok szempontból sikeresnek mondható. Egyrészt a Féluton-os barátainkat sikerült bevonni a szervezésbe, ezáltal biztosítani a folyamatos kapcsolatot. Másrészt pedig az erdélyi magyar kultúra és az erdélyi emberek életének megismerése volt a cél. Olyan programokat terveztünk be, ami az ottani szokásokat is bemutatta.
Több Féluton-os erdélyi barátunkkal is találkoztunk, és közös programokat is szerveztünk.
Összel újrakezdtük a kábítószer prevenciós tevékenységünket, ami kéthetente, két napon általában 4 előadást foglalt magába. Felnőttek részére általában kultúrházakban este tartottunk, másnap pedig a tanulók részére.
November elején gyűjtést indítottunk egy 6 éves dunaszerdahelyi kisfiú külföldi gyógykezelésére.
A gyógykezelés költsége mintegy 270 ezer korona. Kultúrprogramokat szerveztünk alapiskolások részére, ennek a bevétele képezte a gyűjtés tárgyát.
A fellépő művészek honorárium nélkül vállalták fellépésüket. A gyűjtés eredményeképpen 2008 februárjában sikerült is a kisfiút kiküldeni Kijevbe őssejt beültetésre. Állapota lassan javul, de még a 2008-as év folyamán egy beültetést kell elvégezni rajta, a forrás előteremtését szintén vállaltuk. Terveink szerint legkésőbb 2009 februárjáig szeretnénk őt kiküldeni
Próbálunk nagyobb vállalatokat, az egyházat megszólítani, valamint jótékonysági est keretén belül előteremteni a megfelelő összeget.
A Félúton interregionális hálózat keretén belül a Regős egyesület szervezésében nyáron nyolc fiatal vett részt „Eredetünk legendái” kézművestáborban Erdélyben a Sepsiszentgyörgy mellet lévő Benedekmezőn. Több kézműves foglalkozással ismerkedhettek meg, valamint próbálhattak ki. Sok új információval élménnyel tértek vissza fiataljaink. A tábor a résztvevők részére ingyenes volt.
Szeptemberi hónapban ismét elkezdtük kábítószeres előadásainkat, most már más régiókban is.
A programok lebonyolításhoz folyamatosan keressük a forrásokat, pályázatokat útján is.
Ezúton szeretném megköszönni, minden támogatónknak az anyagi és erkölcsi támogatását, amivel hozzájárult társulásunk zökkenőmentes működéséhez.
Köszönettel tartozom társulásunk külső munkatársainak is, akik önkéntes munkájukkal segítik programjaink lebonyolítását.
2008 as év nyertes pályázatai:
Ministerstvo kultúry SR
Stredoeurópska nadácia
VUC Trnava