Amikor a Felvidéki kitelepítettek és Deportáltak VII. Országos találkozójának (szeptember l9-20.) főszervezője, a magyarországi Kecskés László Társaság elnökasszonya Tempfli József váratlan műtétéről értesült, egy pillanatra elbizonytalanodott: a legendás püspök celebrálta szentmise Esterházy János boldoggá avatásáért nagy eseménynek igérkezett, jól indulhatott volna a másnapi háromórás emlékműsor. Az elbizonytalanodást azonban csakhamar a reménykedés váltotta fel., hiszen a Nagykomáromban – nálunk – először megrendezendő találkozóra olyan jeles egyéniségek jelezték érkezésüket, mint Jókai Anna Kossuth-díjas író, Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Duray Miklós, az MKP stratégiájáért felelős politikus, Erdélyi Géza püspök, Molnár Imre történész és Nagy János szobrászművész. És ismét kiderült, hogy a közös együttlét olykor olyan érzelmi többlettel ajándékozza meg a résztvevőket, melyet magányosan nem lehet megélni. Így hát nyugodt szívvel állapítható meg, hogy a hetedik találkozó kiválóan sikerült. Sokan tapasztalták a Szent András-templomban, illetve a Jókai utcai református istenházában, mintha Esterházy János, a magyarság huszadik századi vértanúja ott lenne a hallgatóság körében és reménnyel töltené meg az elcsüggedt lelkeket. A legnagyobb hatású előadást Jókai Annától hallottuk, aki a spirituális, szellemi világhoz való visszatalálás fontosságáról beszélt, a globalizációból, amelyben egyre több a fegyver, a szegényember és a hazugság. Lezsák Sándor éppen itt , a felvidéki kitelepítettek és deportáltak összejövetelén jelentette be: Esterházy János Vándoregyetem alakul, s már jövő nyáron a Lakitelki Népfőiskola vendégei lesznek azok a Kárpát-medencei magyar fiatalok, akik a legtöbb ismeretet gyűjtötték „a legnagyobb felvidéki magyarról”. Duray Miklós ezúttal röviden szólt Esterházyról, mivel éppen a találkozó napjára időzítették a Sem gyűlölettel, sem erőszakkal c. könyv megjelenését, s abban az ő kitűnő tanulmánya is szerepel. A kötet Sólyom László magyar köztársasági elnök bevezetőjét, Esterházy Alice írását is tartalmazza. A kiadvány Esterházy János politikai életpályájának legfontosabb állomásairól és eseményeiről ad képet a legkiválóbb Esterházy-kutató, Molnár Imre tollából. A háromórás emlékező műsorban közreműködött Écsi Gyöngyi, Dráfi Mátyás és Tóth Bertalanné, valamint a vágfarkasdi gyermekkórus. Saját versét NagyFerenc mondta el, emlékeiből Barcs Józsefné kerekített költeményt.
A Nemes Andrásné vezette Kecskés László Társaság és a Szlovákiai Református Egyház Fazeka László püspökhelyettes irányításával sikeres szervezői és rendezői munkát végzett.
batta