Véget ért az általános tisztújítás a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. Igaz, az egyes gyülekezetek a kitöltött szavazatlapok elküldése után már letudták a tisztújítás rájuk vonatkozó részét, viszont a következő feladat már a választási bizottság kilenc tagjára hárult.

Nekik kellett ugyanis összeszámolni a mintegy száz tisztségre leadott szavazatokat, összesíteni azokat és kihirdetni a végeredményt.
Ennek a feladatnak az elvégésére szerda este ült össze a szavazatszámláló bizottság Básti Péter elnökletével. Négy órán keresztül folyt a munka, míg megszületett a végeredmény. A legtöbb református viszont arra kíváncsi, hogy ki lesz majd az 1996-tól a Szlovákiai Református Egyház élén álló Erdélyi Géza utódja. A szavazatok összesítése után a két jelölt – Fazekas László komáromi és Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor – közül, az előbbi Fazekas került ki győztesen, a szavazatok 72 százalékát kapta meg. Így a következő hat évben a 47 éves lelkipásztor lesz a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház új püspöke, s egyben a zsinat lelkészi elnöke is – tájékoztatott Básti Péter, a választási bizottság elnöke. Talán a hír nem is annyira meglepő, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy már a jelölő közgyűléseken a püspöki tisztségre a többséget is Fazakas szerezte meg.
Fazekas László püspök munkáját többek között két új püspök-helyettes is segíti majd: Géresi Róbert abaújszinai lelkipásztor lesz a magyar, Marian Hamari pedig a szlovák gyülekezetek püspökhelyettese. Az egyház főgondnoka pedig ismét Fekete Vince lett.
A választási bizottság eredményhirdetése után még 15 nap áll a rendelkezésre mindazok számára, akik kifogást kívánnak emelni a választás kimenetele és eredménye ellen. A fellebbezési időszak lejárta után a megválasztott tisztségviselők legkésőbb 2009. január elsejéig foglalják el hivatalukat. Az új püspök beiktatásának időpontját később határozzák meg – tájékoztatott Básti Péter, a választási bizottság elnöke.

Felvidék Ma, sk