A tavalyi hagyományokat folytatva, 2008. augusztus 30-án Udvardon került sor a II. Szent Imre Ministránsnapra. A Pázmaneum Társulás tavaly Garamkövesden szervezte meg az első ministránsnapot, ahol több egyházközség fiataljai találkozhattak. Idén a Jó Pásztor Alapítvány is csatlakozott a szervezőkhöz.

A nyárvégi ifjúsági ministránstalálkozóra több egyházközségből érkeztek szintén fiatalok, akiknek Kozma Imre buzdító szavai és Viliam Judák nyitrai püspök kedvessége bizonyára mély nyomot hagy szívükben.

A regisztrációnál kiderül, hogy honnét érkeztek a fiatalok a találkozóra. A lapokon a következő községek neveit olvashatjuk: Ekecs, Nyír, Garamkövesd, Besenyő, Uvard és az anyaországból Tatáról is érkeztek egy kisbusszal ministránsok Szalai Gábor atya vezetésével. Az érsekújvári ministránsok Kovalcsik Cirill atya vezetésével kerékpárral érkeztek Újvárból.

A program első pontjaként Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke tartott előadást a helyi katolikus templomban a hivatásokról. Beszédében elsőként az Isten-keresésre és a Jézus-követésre kereste a választ. A nemrégiben lezajlott olimpiát is felhozta példának, hogy a fiatalok közelebb kerülhessenek a mondanivalójához. Hangsúlyozta, hogy az egyén fogalma helyett a közösség építését és szolgálatát kell keresnie a keresztény embernek és csak ezáltal kerülhet közelebb Jézus tanításához. A papi szolgálatról, mint az egyik legszebb hivatásról beszélt a fiataloknak, akiket arra buzdított, hogy továbbra is segítsenek az oltár körül és mindig figyeljenek oda életükre, viselkedésükre, hiszen ők a pap munkatársai és tanúságot kell tenniük hivatásukról a világban is.

Az ünnepi szentmisét a nyitrai püspök, Viliam Judák mutatta be, Ján Pristáč püspöki helynökkel és több lelkiatyával együtt az udvardi Szent Adalbert-plébániatemplomban.

A püspök atyát és a megjelenteket Farkas Zsolt, a Jó Pásztor Alapítvány elnöke köszöntötte. A szentmise kétnyelvű volt, a püspök atya szlovákul misézett, a hívek magyarul válaszoltak. A szentbeszédet Kozma Imre atya mondta, aki Szent Imre életét tárta a jelenlevő fiatalok és a templomot megtöltő hívek elé. A ministránsokat Szent Imre mai követőinek szólította és bizakodását fejezte ki, hogy képesek a nyomdokaiba lépni és vállalni tudják a küzdelmet és a harcot az érzékiség fenevadjával és ahogy első szent királyunk gyermeke is győzni tudott, úgy győzik majd le a mai fiatalok is a világ csábításait. Hangsúlyozta Kozma atya, hogy az Isten hív mindenkit és ne halogassák a megtérést sem. „Addig kell válaszolni Istennek és addig kell megtérni, amíg időnk van. A nemes gondolkodású ember az életét fiatalon áldozza oda. Egyáltalán lesz-e idős? Egyáltalán megadatik-e a megtérés a későbbiekben?” – kereste a választ Imre atya. Azt üzente a fiataloknak, hogy el ne késsenek a megtéréssel és komolyan vegyék fiatal éveiket, hogy az életre készüljenek, és ahogyan Szent Imre is fiatalon tudjanak helyes döntéseket meghozni.
Szent Imre hercegről megjegyezte: „Ismerte apja gondolatvilágát. Ismerte azt, hogy mekkora felelősséget érzett a népéért, nemzetéért. Nagy nemzetet akart. Független nemzetet. Függetlent a keleti császártól, a bizánci császártól és a nyugati német-római császártól. Ezért kért a pápától koronát. Szent Imre ismerte anyja gondolkodását azzal kapcsolatosan, hogy milyen fontos volt számára a nemzetiségek sorsa is. Ismerte apjának a lelkületét az Intelmeiből. Mekkora lélekkel fogadta az idegeneket. Mert az egynyelvű ország eltűnhet.”
A mai világ helyzetéről elmondta, hogy a globalista szemléletmód a nagytőke hatalmával akarja befolyásolni az embert és nem foglalkoznak a lemaradottakkal. Háttérbe szorítja a családot, a közösséget. „Az ember jogait, az ember autonómiáját hangsúlyozza, de arról nem szól, ha az ember mögött nem áll család, az embernek nincs közössége, akkor az ember, az autonóm ember el elveszett darabokig.” A család, a közösség, a falu, a nemzet és szülőföld megtartó erőt jelent – hangsúlyozta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke.

A plébániaudvaron megtartott ebéd után a ministránsok átvonultak a helyi mezőgazdasági szakközépiskola előadótermébe, ahol filmvetítéssel és vetélkedővel folytatódott a program tovább.
Először Kaszap István életéről tekintettek meg egy rövid filmet a fiatalok, ahonnét megismerhették a magyar ifjú áldozatos életét és tiszta lelkületét.
A ministránsnap elengedhetetlen része a vetélkedő is, ahol a fiatalok összemérhetik tudásukat a bibliai, liturgikus, dogmatikus és egyéb hittanbeli kérdésekben. Előtte kiosztották a nyitrai püspök ajándékát, aki a faluban tartandó búcsút kihasználva egy kis édességgel lepte meg a gyerekeket.
A vetélkedőt Karaffa János atya, a Pázmaneum elnöke vezette. A 8 csoportba beosztott ministránsok olykor szellemes válaszaikkal hangos nevetést váltottak ki az atyák és a többi fiatalból is. A 11 fordulós verseny izgalmas pillanatokat tartogatott mindenki számára.
A vetélkedőn résztvevő csoportok mindegyik helyezettje jutalomban részesült. A győztes csapat ekecsi, érsekújvári ministránsokból állt. A díjkiosztás után egy nagy kört formázva közösen adtak hálát az atyák és a ministránsok az eltelt napért és kérték közösen az Urat, hogy továbbra is segítse őket munkájukban.
A III. Szent Imre Ministránsnapot illetően a szervezők elmondták, hogy minden bizonnyal júniusban kerül majd rá sor és valószínűleg a Nyugat-Felvidék egyik magyarlakta városában. A Szervezők ezúton is köszönik meg az udvardiak segítségét és Judák püspök hozzájárulását a költségekhez.

Fényképek megtekinthetők itt: Link

Pázmaneum