Pénteken este a Firesz Cantate Domino kórusának a hangversenyével vette kezdetét a harmadik Felvidéki-Partiumi Református Testvéregyházi és Kulturális Találkozó Dunaszerdahelyen.

Az Erdélyből érkezett vendégek Tőkés László, a Királyhágómelléki Egyházkerület püspökével, európai parlementi képviselővel az élen, szombaton délelőtt Pozsony törénelmi városrészét tekintették meg.

Ezt követően Bős önkormányzata ünnepi ebéddel fogadta a vendégeket, köztük a Szlovákiai Református Egyház püspökét, Erdélyi Gézát, Fazekas László püspökhelyettest, Fekete Vince egyházi főgondnokot, Szabó Andrást, a pozsonyi egyházmegye esperesét. A vendégszeretet keretében ismerkedhettek meg a vendégek a tizenhat évvel ezelőtt alakult bősi református leányegyházközség életével és jövőbeli nagyszabású terveivel.
A délután folyamán egészen az esti órákig aztán Dunaszerdahelyen folytatódott a találkozó, ahol megbeszélést folytatott Tőkés László a Szlovákiai Református Egyház vezetőségével a két egyházkerület terveiről, jövőbeli kapcsolattartásáról.

Ennek keretén belül került sor arra a felkérésre, amelyet a szlovákiai református egyház vezetősége fogalmazott meg az európai parlamenti képviselőnek, Tőkés László püspöknek, miszerint Brüsszelben képviselje az itteni református egyházat. Tőkés László még külön informális politikai megbeszélést is folytatott Csáky Pállal, a Magyar Koalíció Pártjának elnökével, amelynek fő témája az autonómia kérdése köré csoportosult.
A találkozó 18.00 órakor a Vámbéry Irodalmi Kávéházban folytatódott. A “Másképpen lesz holnap…” címmel pódiumműsort mutatott be a Holnap szerkesztősége centenáriuma alkalmából. Közreműködött Barabás Zoltán költő, a Partiumi Magyar Művelődési Céh igazgatója és Meleg Vilmos színművész, a nagyváradi Szigligeti Társulat igazgatója.

Majd bemutatásra került a A templomos Ige című, id. Görözdi Miklós nyugalmazott dunaszerdahelyi református esperes, lelkész tiszteletére megjelent kötet. A zsúfolásig megtelt kávéházban id. Görözdi Miklóson kívül a könyvbemutató kapcsán felszólalt Erdélyi Géza, valamint Tőkés László, akiknek szintén megjelent egy-egy prédikációja a kötetben, majd Csáky Pál, az MKP elnöke is beszédet mondott.

Vasárnap délelőtt az ünnepi istentiszteleten Tőkés László püspök hirdette Isten igéjét, majd Herman M. János püspöki tanácsos, a gyűjtemény összeállítója a bibliakiállítás kapcsán a Nagyváradi Bibliáról is szólt az egybegyűltekhez.
A testvéregyházi találkozó ma este Ipolyságon zárul, ahol a református gyülekezet számára építendő templom ünnepélyes alapkőletételére és Izsán Jónás megválasztot lelkipásztor beiktatására kerül sor.
A Szlovákiai Református Egyház és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület egy közleményt is kiad a mostani találkozóról, amelynek szövegét szintén közre adjuk olvasóinknak.

Felvidék Ma, sk