A Szülőföld Alap Iroda „Szülőföld Alap 2007.” címmel jelentetett meg kiadványt a támogatásokról és azok felhasználásáról. A Miniszterelnöki Hivatal pedig „Nemzeti jelentőségű intézmények és programok” címmel a stratégiai partnerként nyilvántartott intézményeket és azok működését mutatja be.

A Szülőföld Alap kiadványában a nemzetpolitika átalakításáról azt olvashatjuk, hogy „A Szülőföld Alap mára a külhoni magyarság pályázati úton történő támogatásának legfontosabb intézményévé vált.”
A kiadvány arra tesz kísérletet, hogy bemutassa az Alap működését, fontosabb programokat és intézményeket, amelyek támogatásban részesültek tavaly.
„Bár a határainkon kívül élő magyarság nagy részének csatlakozása kétségtelenül a korábbinál kedvezőbb politikai-gazdasági feltételeket teremt, a magyar közösségeknek továbbra is meg kell küzdeniük a kisebbségi létből eredő hátrányokkal, a részben öröklött, részben pedig az új történelmi helyzetben is fellépő esélyegyenlőtlenségekkel. Ezért volt szükség a koncepcióváltásra és a támogatási rendszer reformjára.”
Az új nemzetpolitika – a kiadvány szerint – jobban koncentrál a szülőföldön való boldogulás és gyarapodás gazdasági-szociális feltételeire, ezért identitás-megőrzést célzó normatív támogatásból és versenyképességet, gazdasági-társadalmi előrehaladást szolgáló fejlesztési stratégiából áll. Fontos célja volt a támogatási rendszer átalakításának az átláthatatlan, sokcsatornás, párhuzamos támogatási rendszer átláthatóvá tétele, megreformálása. Ezért került sor az Illyés Közalapítvány és az Apáczai Közalapítvány megszüntetésére, forrásaiknak a Szülőföld Alapba történő összevonására, így ez lett a külhoni magyar programok legjelentősebb pályázati lehetősége az oktatás, a kultúra és a tudomány területén.
A Szülőföld Alapról szóló kiadványból megtudhatjuk milyen arányban oszlik el a kárpát-medencei országok, az egyes kollégiumok közt a támogatás, mik voltak a regionális támogatási célok.
A Szülőföld Alap a 2007-es évben a szlovákiai pályázatokra összesen 290 millió forintot osztott szét, a beérkezett pályázatok alapján 857,5 millió forintot igényeltek a felvidéki szervezetek.
A kiadvány részletesen foglalkozik azokkal a szervezetekkel, amelyek kiemelt támogatásban részesültek a 2007-es évben, Felvidékről a Csemadok, a Selye János Egyetem, az EUREG Polgári Társulás, a Nagykapos és Vidéke Társulás, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Választmánya. A kiadvány végén a kollégiumok tagjainak és állandó meghívottaknak névsora található.

A másik kiadvány a támogatáspolitikáról, a „Nemzeti jelentőségű intézmények és programok” címet viseli, melyet még 2007-ben adott ki a Miniszterelnöki Hivatal. A kiadvány bevezető sorai Kötő Józsefnek, az EMKE elnökének beszédéből valók, amely 2007. szeptember 19-én, a nemzeti jelentőségű intézmények bemutatkozásakor hangzott el az Országházban. „Az intézményes működés alapfeltétele a tervezhetőség. Úgy vélem, az a döntés, amely ezt lehetővé tette azáltal, hogy létrehozta a nemzeti jelentőségű intézményhálózatot, bölcs elgondolás volt, hisz a nemzeti kulturális versenyképességét a megteremtett tudásmennyiség növelését ösztönzi, éppen azokat a tennivalókat, amelyek a XXI. században a talpon maradást szavatolják. Ez a kezdeményezés már egy valós nemzetstratégia eleme is lehet, amely az európai közösségben is hatékonnyá válhat.”
A Magyar Kormány nemzetpolitikája – a 2005. évi előkészítést követően – 2006-2007-ben mind szemléletében és tartalmában, mind eszköz- és intézményrendszerében megújult. A koncepció egyik fő pillére – a fejlesztéspolitika mellett – a megújult támogatáspolitika. A külhoni magyarság támogatása alapvetően két csatornán keresztül valósul meg: pályázati úton (Szülőföld Alap), illetve fejezeti támogatásokból – olvashatjuk a kiadványban. A magyar kormány a Miniszterelnöki Hivatal és a külhoni magyar szervezetek javaslatára kialakított a nemzeti jelentőségű intézmények és programok körét, melyeket előre tervezhető módon kíván támogatni. Az erre szánt keretösszeg 677 millió forint. A cél, hogy ezzel segítsék a szülőföldön való boldogulást, hozzájáruljon a kiemelten fontos rendezvényekhez, az intézmények működéséhez és fenntartásához. Ezeket az intézményeket mutatja be, a tavaly kiadott összefoglaló jelentés.
A kiadványból kiderül, hogy a nemzeti jelentőségű intézmények milyen támogatásban részesültek. A felvidéki intézmények közül kiemelt támogatást kapott a Selye János Egyetem, mintegy 30 millió forintot, a Fórum Kisebbségkutató intézet 15 millió forintot, a Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség 10 milliót, a szakmai műhelyek támogatási programjaira 10 milliót, irodalmi és kulturális szervezetek támogatási programjaira 15 millió forintot és a szlovákiai magyar színházak támogatási programjaira 10 millió forintot osztottak szét.
A szlovákiai szervezetek közül ezek alapján kerül bemutatásra a Selye János Egyetem, a Csemadok, a Fórum Intézet, a Gramma Nyelvi Iroda, a Kempelen Farkas Társaság, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, a Komáromi Jókai Színház és a Kassai Thalia Színház.

Felvidék Ma