2008. szeptember 12-én pénteken ismét összeül a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF). A plenáris ülés Dr. Szili Katalinnak, az Országgyűlés elnökének nyitóbeszédével kezdődik.

A találkozó fő napirendi pontjai a határmenti közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztés aktuális kérdéseiről szóló előterjesztés véglegesítése, a KMKF tavaly elfogadott nemzetpolitikai koncepció végrehajtásának aktuális kérdései, a határon túli magyarokra vonatkozó kormányzati politika, illetve a schengeni csatlakozás nemzetpolitikai hatásai lesznek.

Az ülésen Kiss Péter kancelláriaminiszter tájékoztatást ad a határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati tervekről, míg Horváthné Dr. Fekszi Márta a schengeni vízummal kapcsolatos szabályokról, és a magyar-magyar kapcsolattartás rendszeréről. Az ülés napirendjén szerepel továbbá a KMKF magyarországi és határon túli tagjai által a határon túli magyarság helyzetéről készített jelentés-tervezet, az Európai Parlament képviselői (Gál Kinga, Szent-Iványi István, Tabajdi Csaba, Sógor Csaba és Tőkés László) által készített jelentések. A KMKF ülés mindkét napján a résztvevők állásfoglalást fogadnak el.

Az esemény kapcsán két sajtótájékoztatóra kerül sor:
2008. szeptember 12-én 16.30 órakor és szeptember 13-án 12.30 órakor.
Helyszín: Parlament – Gobelin terem
A sajtótájékoztatón Szili Katalin házelnök, a KMKF elnöke, valamint a magyarországi és a határon túli pártok képviselői tájékoztatják a sajtó képviselőit.

Részletes program
2008. szeptember 12., péntek:
14.30 Plenáris ülés – Parlament, Vadász terem
A plenáris ülést megnyitja: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke

A Magyar Köztársaság Kormányának tájékoztatója a határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati célkitűzésekről
Előterjesztő: Kiss Péter, Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

„A magyar-magyar együttműködés és a nemzeti érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzet nagy részének Európai Uniós csatlakozása után” c. nemzetpolitikai koncepció végrehajtásának helyzete
Előterjesztő: Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke

16.45 Sajtótájékoztató – Parlament Gobelin terem

17.30 A napirend folytatása:

Előterjesztés a határ menti közlekedési infrastruktúrafejlesztés és a határ menti tömegközlekedés-fejlesztés prioritásainak meghatározásáról
Előterjesztő: Baráth Etele, a KMKF Gazdasági albizottság elnöke, illetve a KMKF Gazdasági albizottság egy tagja (egyeztetés alatt)

2008. szeptember 13., szombat :

10.00 A napirend folytatása

Napirendi pontok:
A schengeni övezethez való csatlakozást követően a magyar-magyar kapcsolattartás első tapasztalatai, az eljárási szabályok és támogatási formák alkalmazása kiemelt figyelemmel a vajdasági és a kárpátaljai magyarságra
Előadó: Horváthné dr. Fekszi Márta, a Külügyminisztérium államtitkára

Beszámoló a Magyar Önkormányzatok Szövetsége működéséről
Előadó: Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke

A határon túli magyarság aktuális helyzete a KMKF határon túli és magyarországi tagjai, valamint az Európai Parlament magyar képviselői által készített jelentések alapján
Előadók: a KMKF Állandó Bizottságának tagjai

A 2008. évi plenáris ülés elé terjesztett állásfoglalás-tervezet vitája

12.30 Sajtótájékoztató – Parlament, Gobelin terem

* * *

Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke 2004. szeptember 10-én hívta össze a KMKF alakuló ülését. Az ülés elfogadta statútumát, és azóta évi egy alkalommal, szeptemberben plenáris ülést tart Budapesten. A plenáris üléseket a KMKF szintén évente egy alkalommal ülésező Állandó bizottsága készíti elő, amelybe a KMKF-ben részt vevő pártok és szervezetek egy-egy főt delegálnak.

A KMKF a különböző kárpát-medencei országok országos, vagy tartományi megyei szinten megválasztott képviselőinek és az Európai Parlamentben mandátummal rendelkező magyar képviselők egyeztető fóruma. Az Országgyűlés frakciói 3-3 képviselőt küldtek a KMKF-be, az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottsága 3 képviselőt, az Európai Parlament frakciónként 1-1 képviselőt delegált a statútum alapján az intézménybe. A 68 határon túli képviselővel együtt így a plenáris ülésen 89 képviselő tanácskozik. Az Állandó bizottság létszáma 19 fő.

A KMKF 2006. szeptemberi ülésen elfogadott állásfoglalás rendelkezett négy albizottság felállításáról (Gazdasági, Jogi, Kulturális és oktatási, illetve Külügyi és Európa-ügyi albizottságok) annak érdekében, hogy az évente egy alkalommal tartott plenáris ülések között is biztosítani lehessen a folyamatos párbeszédet a képviselők között, elsősorban szakpolitikai jellegű kérdésekben.

– www.kmkf.hu, Felvidék Ma –