Elkezdődött Szlovákiában a tisztújítás a református egyházban. Többek között új püspököt is választanak a gyülekezetek. Két jelölt van, rájuk adhatják le vasárnapig szavazataikat a gyülekezetek presbitériumai.

Az eredményt szeptember végén hirdetik ki. Az új református püspök 6 évig tölti majd be tisztségét.

A legmagasabb lelkészi tisztségre, vagyis a püspöki tisztségre ezúttal két jelölt közül választhatnak a református gyülekezetek: Fazekas László komáromi, /a maximális jelölési pontszám 64 százalékát kapta meg/ – vagy Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztorra – / a maximális jelölési pontszám 25,5 százalékát szerezte meg/.

Szlovákiában a 2001-es népszámláláson 110 ezren vallották magukat reformátusnak. Az ország egyetlen egyházkerülete kilenc, 7 magyar és 2 szlovák egyházmegyéből áll. A püspöki címért most először indulhattak fiatalabb lelkészek is: nemrég 20-ról 5 évre csökkentették a jelöléshez szükséges önálló lelkészi szolgálatot. Ketten szerezték meg a szükséges presbiteri támogatást.

Fazekas László komáromi lelkipásztor a gyülekezeteknek küldött bemutatkozó levelében annak adott hangsúlyt, hogy azért zárkózott el attól, hogy a médiumokban nyilatkozzon a választásokkal és a jelöltségével kapcsolatban, mert a református egyházban a zsinat-presbiteri elv érvényesül, amely szerint a döntéseket, határozatokat és törvényeket arra hivatott és választott közösségek hozzák. S mivel ezekben a közösségekben a püspöknek is csupán egy szavazata van, s meghatározó a megválasztott tagok véleménye, helyzetfelismerése, látásmódja és hitigazsága, imádságos lelkülete, ezért nem tartja helyesnek a választási időszakban a püspöki tisztség medializálását. De azt sem, hogy a médiumok versenyként kezelik ezt a számukra nagyon fontos, isteni elhíváson és kiválasztáson alapuló ügyet.

Somogyi Alfréd, Apácaszakállas lelkésze új irányt képvisel. Kulcsfontosságúnak tartja a fiatalok nevelését: “Lehet az egyházat másképp is, a 21. századhoz kicsit méltóbb és hozzátartozóbb módon is kormányozni. Nem kell félni a világtól, nem kell félni attól, hogy a templomaink ajtajait kinyissuk” – mondta.

Somogyi Alfréd 8 éve szolgál a felvidéki faluban. Vallja, hogy minden lelkésznek úgy kell dolgoznia, hogy 15-20 év múlva is számonkérhető legyen rajta, hogyan végezte a szolgálatot. A választást pedig nem versenynek tartja, mert – mint monja – a reformátusok jövője nem személyi kérdésekről szól.

Felvidék Ma, dunaTV, sk