Az Oktatásügyi Minisztérium a tél folyamán akár be is fűthet azokkal a negyedikesek számára írt honismereti tankönyvekkel, melyeket a magyar nemzetiségi iskolák kicsomagolatlanul vissza kívánnak küldeni a minisztériumba. A tankönyvvita már Strasbourg-ba is eljutott, ahol ma az európai uniós képviselők is foglalkozni fognak az üggyel. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a tanulók a földrajzi neveket magyarul és szlovákul is tanulták, de az új honismereti tankönyvben az elnevezések már csak szlovákul szerepelnek. A tankönyv az Orbis Pictus kiadónál jelent meg a minisztérium megrendelése alapján. Az oktatási tárca szóvivője, Dana Španková szerint ez a hivatalos tankönyv, tehát az iskoláknak ezt kellene használniuk. Dušan Čaplovič miniszterelnök-helyettes szerint ugyanakkor azt tanácsolja az iskoláknak, hogy használják a tankönyv régebbi kiadását, mert az új kiadás ellentétben van a kisebbségi nyelvek európai chartájával.
Az ominózus tankönyv mindenesetre téma lesz ma az Európai Parlamentben is, ahol az MKP képviselői szeretnének vitát nyitni róla, mivel a magyar kisebbség jogainak csorbulását tapasztalják Szlovákiában.

Pravda, Felvidék Ma