A 2. nyugdíjbiztosítási pillér újbóli megnyitásáról a kormány szeptember 20-i rendkívüli ülésén döntött. A számos elutasító reakciót kiváltó kezdeményezést a miniszterelnök a tőzsdeárfolyamok zuhanásával és az egész világot veszélyeztető pénzpiaci válsággal indokolta.

A mai ülés programján szereplő indítvány – a korábbihoz hasonlóan – átmeneti időre kínálná fel a tőkefedezeti pillérből való ki- vagy belépés lehetőségét. A lakosságnak a jogszabály törvénytárban való megjelenésétől 2009. május 31-éig lenne ideje eldönteni, hogy felelősséget vállal-e a saját nyugdíjáért, vagy inkább az államra bízza a jövőjét.

A javaslat beterjesztőjének, a Munka, Szociális és Családügyi Minisztériumnak a becslése alapján a szóban forgó időszakban akár 150 ezer ügyfél is búcsút mondhat a nyugdíjkezelő társaságoknak, miközben a belépés lehetőségét legfeljebb 20 ezer személy választja majd. A kabinet ma azt az indítványt is megvitatja, amely lehetővé tenné, hogy a nyugdíjtakarékoskodásról rendelkező törvény módosításáról a parlament gyorsított legiszlatív eljárás keretében döntsön.

Viera Tomanová műhelyéből származik az a törvénymódosítás is, amely január elsejétől már a második és harmadik gyermek születésénél is feljogosítaná a szülőt a 25 ezer koronára emelt állami juttatásra, és amely a jelenlegi 540-ről 640 koronára emelné a családi pótlék összegét.

A 114. ülés programján szerepel a Büntető Perrendtartás módosítása is, melynek a szellemileg károsult, beteg személyek által elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése a célja. A változás lényege, hogy a veszélyesnek minősülő személyeket azonnali hatállyal kényszerkezelés alá lehessen vonni, még ha jogilag nem is vonhatók felelősségre a tetteikért.

Felvidék Ma, Pátria, r,