Egy új törvény javaslat szerint Szlovákiában minden sztráda és gyorsforgalmi út vonalán kisajátíthatnák a földterületeket a gyorsabb építés reményében – írja a Napi Gazdaság.
Szlovákia úgy tűnik nem ismer pardont, s a kormányzat ellenvetést nem tűrve ragaszkodik az autópálya építésekhez. Az épülő Poszony-Zsolna-Eperjes-Kassa autópálya nyomvonalán tervezett kisajátítások körét a megvalósítás alatt álló vagy tervezett összes sztráda és gyorsforgalmi út vonalára is kiterjesztené. Az esetleges kisajátítás Dél-Szlovákiában a Pozsonyt Érsekújvárral összekötő R7-es és a Kassát a magyar, illetve a lengyel határral összekötő R4-es gyorsforgalmi útra is vonatkozik. A korábban már a parlament által is elfogadott törvény csak a Pozsonyt Kassával összekötő nyomvonalra szorítkozott. A törvény értelmében az állam már akkor elkezdheti az építkezést a kiszemelt területen, ha azt formálisan még meg sem vásárolta, ami azért felvet némi aggályt, ugyanis az alkotmány abban az esetben teszi lehetővé a földterület kisajátítását, ha azért a tulajdonos megfelelő kártérítést kap. Polgárjogi aktivista szerint, a kormány által kiterjeszteni szánt törvénymódosítás azt is lehetővé teszi, hogy a földterületeket kártalanítás nélkül elvegyék, ráadásul megfosztja az önkormányzatokat attól, hogy beleszólhassanak a sztráda nyomvonalának megállapításába. Az előbbiek hatására, ha a bíróság esetleg mégis a volt földtulajdonosnak adna igazat, az eredeti állapotot már nem lehetne visszaállítani. Ennek ellenére a szlovák városok és falvak szövetsége nem lát kivetnivalót a jogkör szűkítésében.
portfolio.hu