Október 8-án, holnap kell postázni a negyedikes honismereti tankönyveket az oktatási minisztériumnak.

A Központi Koordinációs Tanács döntése értelmében holnap, október 8-án kell postára adni a szlovák oktatási minisztérium címére ( Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava) az Orbis Pictus Istropolitana frissen kiadott, Honismeret 4 című tankönyvét. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének országos elnöke, Mézes Rudolf visszafogottan bizakodó. A szervezet az elmúlt héten megtette, amit tehetett.
–A Központi Koordinációs Tanács döntését a szülők szövetsége teljes egészében támogatta – nyilatkozta Mézes Rudolf. — Az ajánlást a múlt hét folyamán a területi tanácsok elnökein keresztül eljuttatta az egyes iskolák mellett működő alapszervezetekhez. Ezekben az órákban pedig azt ellenőrzik, mi is helyzet, hogyan reagáltak a felhívásra az egyes alapszervezetek vezetői.
–Tart a tiltakozó akció sikertelenségétől? Tapasztalták ennek a jeleit? Hiszen 10-12 éve is voltak hasonló megmozdulások a magyar nyelvű iskolai oktatás érdekében.
–Más a helyzet, mint tíz esztendővel ezelőtt volt. Azóta volt egy békésnek mondható nyolc év, amikor sokan elcsitultak, és olyan új tagok is vannak, akik arról az időszakról azt hiszik, hogy mese az egész. A mi Mátyusföldünket illetően viszont elmondhatom, hogy azon iskoláink, amelyek megkapták ezeket a könyveket – az iskoláknak kb. az egy harmada –, azok a könyveket holnap egybegyűjtik és visszaküldik Mikolaj miniszter úrnak.
–A koordinációs tanács döntése értelmében a szülőkre hárul a felelősség, hogy a keveréknyelven megírt negyedikes honismereti tankönyveket elutasítsák. Fibi Sándor, a szlovákiai magyar iskolaigazgatók szervezetének elnöke úgy gondolja, hogy a felhívás összefogást szül, és ott is meghozza az eredményt, ahol ezeket a tankönyveket még nem osztották ki a gyerekeknek.
–Én úgy érzem — függetlenül attól,hogy ebből a tankönyvből nem minden iskola rendelt, hiszen ez csak egy átdolgozott kiadása az 1999-ben jóváhagyottnak, és csak szeptember végén, október elején érkezett meg, így a legtöbb helyen a régebbi tankönyvet osztották ki szeptember elején –, hogy az új kiadású tankönyveket minden iskola nagyon lelkiismeretesen átnézte, és az érintett szülőkkel is konzultált arról, hogy mi a véleményük róla. Meggyőződésem, és meggyőződéssel vallom, hogy mivel a tankönyv ingyenes juttatás Szlovákiában, egyfajta ajándéknak is tekinthető. Tudom, hogy az ajándéknak nem kell nézni az árát, a milyenségét, az ajándékot el szokás fogadni, de ha nem felel meg az én ízlésemnek, akkor ezt az ajándékot visszacserélem, vagy megkérem az embereket, hogy tartsák meg maguknak. Meggyőződésem, hogy a koordinációs tanács felhívása meghallgatásra talál minden egyes iskolában, és a minisztérium címére visszajutnak a könyvek.
–Az átdolgozott honismeretkönyvek ugyanis szakmailag elfogadhatatlanok Fibi Sándor szerint.
–Nem a tankönyv tartalmával van baj, hanem azzal, hogy egy nem létező hibrid nyelven íródott, és az anyanyelv tisztaságát óvó iskolákat akarják ennek a nem létező hibrid nyelvnek a használatára rákényszeríteni. Mi, magyar iskolák pedagógusai valljuk, hogy a szlovákiai magyar gyermeknek tudnia kell szlovák nyelven is a helység- és földrajzi neveket, de egy nyelv tisztaságát nem lehet tankönyvvel tönkre tenni. Nem lehet egy gyereket arra kényszeríteni, hogy hibrid nyelven tanuljon meg valamit, mert ez által a tankönyv iránti bizalmát is elveszíti. Tehát nekem meggyőződésem, hogy a szülőkkel megegyeznek az iskola pedagógusai és ez a tankönyv visszamegy ha nem is éppen a feladóhoz, de a minisztérium címére.

Felvidék Ma, Pátria, gy