Továbbra is elutasítja a szlovákiai magyar iskoláknak készült, úgynevezett hibridtankönyvek bevonását a Ján Slota Szlovák Nemzeti Pártjához tartozó pozsonyi oktatási miniszter. Ján Mikolaj úgy véli, a szlovákiai magyarság által határozottan elutasított kiadványok tiszteletben tartják a kétnyelvűség elvét és a vonatkozó szlovák jogszabályokat is.

Szlovákiában már két olyan tankönyvet is kiadtak a magyar iskolák számára, amelyekben a földrajzi nevek csak szlovákul szerepelnek, s magyar megfelelőjüket csupán a kiadványok végén szereplő függelék tartalmazza. Ez ellentétes a több évtizedes gyakorlattal, hiszen a megnevezések már az első Csehszlovák Köztársaság idején is magyarul (vagy magyarul is) szerepelhettek a szlovákiai magyar tankönyvekben.

A szlovák szakminisztérium most azzal az ajánlással fordult a tankönyvkiadókhoz, hogy a kisebbségi iskoláknak szánt tankönyvek szövegében első helyen az államnyelvű, vagyis szlovák megnevezés szerepeljen alanyesetben, s azt kövesse az adott kisebbség nyelvén a ragozott, vagyis grammatikailag is beágyazott névalak az adott kisebbség nyelvén. A Magyar Koalíció Pártja ezt elutasítja, s törvényjavaslattal állt elő, amely rögzítené az eddigi, javarészt szokásjogon alapuló anyanyelvű földrajzinév-használatot.

FH