Kedvelt lelki programja sok-sok hívőnek az október elejei máriavölgyi zarándoklat, amelyre a Remény szerkesztősége 1996 óta évről évre Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából hívja a zarándokokat.

Őseink hagyományát folytatjuk, amikor ide jövünk, e Pozsony melletti kegyhelyre, ahol – ahogy azt az idei, október 4-én megtartott zarándoklaton a közös keresztutat követő szentmise elején Herdics György c. apát, a lap főszerkesztője mondta – a kegyelem jobban megérint, és reményeink újra felélednek.
Idén pálos év is van, mivel az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend 700. évfordulójára emlékezünk. A máriavölgyi kolostor is a pálosoké volt egykor, az ő üzenetüket is hordozzák az ősi templom falai – mondta bevezetőjében a szentmise főcelebránsa, Orosch János püspök. Prédikációjában feltette a kérdést: vajon milyen a mi Szűzanyáról alkotott képünk. Első szent királyunkat idézte, aki országát, népét Máriának ajánlotta. „Vigyázz, reánk, Édesanyánk…” – hangzik sok helyen a fohász, ami jelzi, a Mária-tisztelet él népünkben ma is. Ugyanakkor – hívta fel a figyelmet a főpásztor – sok magyar szívében kihalt az áhítat. Vannak, akik a kommunizmus idején feljelentették a papokat, kigúnyolták a hittanra járókat, ma pedig nagy támogatói, sőt számon kérői a vallási életnek. Orosch püspök a Szent Pál-év kapcsán a Saulból Pállá lett apostolra hivatkozva hangsúlyozta: nekünk is igazi bűnbánatot kell tartanunk, bocsánatot kérnünk, és megbocsátanunk, hogy a magyar ismét imádkozó, Istenben hívő, Mária-tisztelő nép legyen. A Biblia éve lévén a Szentírás olvasására buzdította a híveket, és kifejezte óhaját, hogy minden templomban legyen minden héten legalább fél óra szentségimádás. Ma, amikor érezhetőek a társadalmi feszültségek, imádkozzunk igazi keresztény egységért és népünk lelki megújulásáért – mondta végezetül a püspök.
A szabadtéri szentmise végén – amelyre idén rendkívül sok zarándok érkezett – Szakál László, a lap főszerkesztő-helyettese mondott köszönetet a főpásztornak szerető szolgálatáért, oltártestvéreinek és a híveknek pedig a közös imáért.
Mária is, Pál is tanúságot tettek életükkel Krisztusról, az evangéliumról – hangzott el a szentmisén. A püspök atya szavait idézve: ma is ez a keresztény ember feladata – otthon, a családban, a munkahelyen, a társadalmi életben, a politikában. Ehhez adott ösztönzést ez a zarándoklat is.

Remény/Bertha Éva