A Rimaszombati Városi Képviselő-testület megismételt ülésén hosszas vita után szinte egyhangúlag elutasította az Ardbeg Consulting javaslatát egy közös revitalizációs pályázat benyújtására.

A képviselők már a szeptember 23-i ülésen sem tudtak dűlőre jutni, ugyanis sokallták a terület jelenlegi tulajdonosa, az Ardbeg Consulting által benyújtott javaslatban szereplő összegeket. Az Ardbeg Consulting 2005-ben vette meg a területet, de befektetőket nem talált, s most a gazdasági minisztérium által kiírt pályázathoz szerette volna megnyerni a város támogatását, ugyanis csak a város vagy a megye pályázhat a május 12-én kiírt vissza nem térítendő támogatásra. A céget azért is sürgette az idő, mert a pályázat leadási határideje október 17. Az eredeti tervek szerint a város 16,5 millió koronával (547 699 euró) támogatta volna a Gömöri Ipari Park elnevezésű projektet (ez az a bizonyos 5 százalékos önrész), s az ingatlan megvásárlásával és annak rekonstrukciójával akár 334 millió koronás (11 086 769 euró) értékhez juthatna hozzá. A vitában sokan kifogásolták, hogy ha eddig az Ardbeg Consulting nem tudott befektetőket szerezni, ki garantálja, hogy amennyiben a város tulajdonába kerül a terület, ez sikerül. A képviselő-testületi ülés első napján a döntést elhalasztották, a cég és a város képviselői ismét tárgyalóasztalhoz ültek, s az elnapolt ülés folytatásában a cég újabb, a város számára már kedvezőbb ajánlatokkal állt elő. A terület árát az eredeti 215 millió koronáról (7 136 692 euró) 9 173,3 millió (5 742 550 euró) koronára csökkentette, míg a tárgyaláson részt vevő képviselők 167 millió koronát (5 543 384 euró) javasoltak. A vitában a képviselők szinte egységesen elutasították a tervezetet, Pavol Brndiar szerint a javaslat túl sok kockázatot rejtett, s nem tartotta reálisnak a módosított árajánlatot sem. Ahogy Brndiar, Peter Gulik sem látta biztosnak, hogy a pályázat sikere esetén kellő számú befektető érdeklődne, s többen vitatták azt is, hogy vajon kell-e adót fizetni a városnak a rekonstrukció során. A projektet a képviselők közül egyedül Viliam Vaš képviselő támogatta, aki szerint egyedülálló ajánlatról van szó, s ideje lenne már a szavak és panaszkodások helyett a tettek mezejére lépni. Vas szerint az Ardbeg Consulting javaslata nászajándék, s csak a városon múlik, hogy tud-e vele élni. A parázs, de elég egyoldalú vitát Cifruš István zárta le, aki szerint a város egy igén költséges és bizonytalan vállalkozásba szállna bele, amit a jelenlegi körülmények között nemigen engedhet meg magának. A 19 képviselő közül mindössze Viliam Vaš támogatta a javaslatot, hárman (Božena Gecková, Pavol Piliarik és Rigó László) tartózkodtak, a többiek pedig elutasították azt.

Felvidék Ma, Gömöri Hírlap, jdj