Papp Sándor 1996-tól 8 évig volt polgármester Kalondán (240 lakos, Losonci járás), az MKP Országos Tanácsának is tagja volt. Most tollat ragadott és nyílt levéllel lépett a közvélemény elé.

A nyílt levél címzettjei

 • Magyar Koalíció Pártja parlamenti képviselői
 • Csemadok OV
 • Fórum Intézet
 • SZMPSZ
 • Gramma Nyelviroda
 • Hunčík Péter, pszichológus
 • Jarábik Balázs, politológus
 • Duka Zólyomi Árpád, EP-képviselő
 • Bauer Edit, EP-képviselő
 • Szlovákiai magyar polgármesterek, polgármester-helyettesek
 • Szlovákiai magyar írók, költők, művészek társadalomtudósok, vállakozók
 • A szlovákiai magyar társadalmi élet további neves képviselői, értelmiségiek

Alulírott intézmények képviselői és más magánszemélyek felhívással fordulunk Önökhöz:

• Záros határidőn belül dolgozzanak ki együtt egy olyan, európai szintű autonómia-koncepciót, amely a lehető leghatékonyabban garantálja a szlovákiai magyarság megmaradását és fejlődését, a meghatározott intézményesített keretek között.
• Kezdjenek szakmai tárgyalásokat Szlovákia politikai pártjaival, társadalmi intézményeivel, neves szlovák személyiségekkel a szlovákiai magyarság autonómia-koncepciójáról, illetve annak elfogadásáról, valamint törvénybeiktatásáról.
• Dolgozzanak ki és hatékonyan alkalmazzanak egy olyan közös kommunikációs stratégiát, amelynek lényege, hogy Szlovákia polgárai megismerkedjenek az Európa számos országában évtizedek óta létező autonómiák formáival és fajtáival.
• Dolgozzanak ki és hatékony alkalmazzanak közös kommunikációs stratégiát a szlovákiai magyarok autonómia-koncepció elfogadtatására és támogatására az Európa Parlamentben.
• A fent nevezett autonómia-koncepcióval kapcsolatos lépéseket foglalják közös programba, alkossanak közös akciótervet, konkrét lépésekkel és megbízott felelősökkel. A programról és annak folyamatos teljesítéséről kellő formában és módon, folyamatosan tájékoztassák a szlovákiai magyarságot.

1989 óta képtelen a szlovákiai magyar elit egy olyan intézményi rendszer kidolgozására, amely a szlovákiai magyarság megmaradásának, gyarapodásának és fejlődésének a záloga lehetne Szlovákiában. Egy olyan, európai szintű autonómiára van szüksége a szlovákiai magyarságnak, amelyet elfogad és támogat Európa, amelynek számos példája van Európa országaiban (Szerbia, Magyarország, Olaszország, Spanyolország, Németország, stb).

Nehéz és hosszú út egy autonómia megmagyarázása, elfogadtatása és intézményesített működtetése Szlovákiában, azonban egyre több intő jel teszi aktuálissá felhívásunkat és erősíti meg a meggyőződést bennünk, hogy ezt a nehéz és hosszú utat mindnyájunknak vállalnunk kell. Ebben a programban, – ha közösen elfogadjuk – mindenkinek meghatározó szerepe lehet, hiszen van aki a szakmai részében tud nagy szerepet vállalni, van aki a szlovák társadalmi elittel képes kommunikálni az ügy érdekében, van aki Európában tud majd hatékonyan lobbizni, s nagyon sokunknak az lesz a feladata, hogy a szlovákiai magyarság soraiban magyarázza a koncepció hasznosságát és lényegét, mert 1989 óta ezt az elemi dolgot sem tettük meg…

Tisztelettel kérünk minden szlovákiai magyar egyesületet, szervezetet, intézményt, önkormányzatot, egyházi közösségeket, és minden szlovákiai magyart, hogy csatlakozzon felhívásunkhoz, és támogassa azt. Érjük el közösen a szlovákiai magyar elit képviselőinél a szlovákiai magyarok autonómia-koncepciójának kidolgozását, képviseletét és megvalósítását Szlovákiában és Európában.

A Nógrádi Kezdeményezés-hez a szlovakiai@szm.sk mailcímre küldött támogató levelek segítségével lehet csatlakozni.

Kelt Nógrádban 2008. október 27-én

Papp Sándor, a kalondai székhelyű Pro Kalondiensis Polgári Társulás elnöke