„Reneszánsz daloskönyv” címmel magyar vers-, próza- és énekmondó versenyt hirdetett a Reneszánsz Év alkalmából a Magyar Versmondók Egyesülete, valamint a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus.

A pályázatot meghirdetők célja, hogy a magyarországi és a határokon túl élő versmondók a reneszánsz kultúra értékeire irányítsák a figyelmet, a korszak nagy költőinek szellemét megidéző versekkel. A verseny többfordulós, előválogatók után kerül sor az országos megmérettetésre, amely ma kezdődik és vasárnapig tart, Sárospatakon. A magyarországi és a határon túl élő magyar nyelvű vers- és prózamondók az alábbiakkal készültek:
 három reneszánsz kori verssel vagy prózával a világirodalomból
 egy magyar reneszánsz költő/író alkotásával
 egy kortárs alkotással, amely szellemében a reneszánsz életörömöt, az emberbe vetett hitet, az alkotás szépségét dicsőíti.

Bővebb tájékoztató:
Kiss László, tel.: +36(20) 512-7661, e-mail: vers@c3.hu
Tóth Erzsébet, tel.: +36(1) 214-6019, +36(30)606-8366, e-mail: tothe@mmi.hu
Tóth Zsuzsanna, tel.: +36(1) 225-6029, +36(30)748-0671, e-mail: tothzs@mmi.hu

Felvidék Ma