Dušan Čaplovič levélben reagált Gyurcsány Ferenc magyar kormányfő azon szavaira, melyek szerint a szlovák kormány eljegyezte magát a nacionalizmussal. A szlovák miniszterelnök-helyettes szerint téved, aki azt állítja, hogy a kapcsolatok Magyarországgal azt követően romlottak meg, hogy az új szlovák kormány hivatalba lépett.

A helyzet akkor éleződött ki – írja Čaplovič – amikor az MKP élére Csáky személyében új vezető került. Ezt követően ugyanis az ellenzéki MKP legfőbb politikai stratégiájává a brüsszeli és a budapesti utak váltak, melyek során a párt képviselői sokszor féligazságokat, sőt hazugságokat terjesztenek a jelenlegi szlovák kormányról, annak működéséről és nemzetközi szinten próbálnak meg negatív képet közvetíteni a kisebbségi politikáról. Míg ugyanis Dél-Szlovákia nyelvi szempontból vegyes területein nyugalom van az ottani polgárok között, addig az MKP ezt a tényt ettől eltérően értelmezi és félremagyarázza. Ezzel pedig az a célja, hogy elterelje a figyelmet a valós és a jószomszédi kapcsolatok szempontjából fontos tettekről – folytatja eszmefuttatását Čaplovič a Pravda napilapban.

A két miniszterelnök szombati találkozójára Čaplovič szerint feltétlenül szükség volt, és közös nyilatkozatot csak üdvözölni lehet.

Visszautasítom viszont a magyar miniszterelnök azon vádját, hogy a szlovák kormány eljegyezte magát a nacionalizmussal. Egyetlen olyan lépést sem tett a kormány, mely megalapozottá tenné ezt a kijelentést. Éppen ellenkezőleg, a szlovák kormány kompromisszumok nélkül leszámol minden ilyen jelenséggel nemcsak az utcán és a stadionokban, hanem legutoljára a Szlovák Testvériség felszámolásával is.
Hasonló lépéseket várok el a magyar kormány részéről is, mert a magyar szélsőségesség exportja a szlovák kormány számára elfogadhatatlan – fejezi be levelét Čaplovič.

Dušan Čaplovič, Pravda, Felvidék Ma