November 12-én életveszélyes fenyegetést kapott a Magyar Koalíció Pártjának két vezetője. Duray Miklós stratégiai alelnök a történetekkel kapcsolatban mondta, hogy a Pozsonyban postázott egyszerű levélben jól kitapinthatóan benne volt két töltényhegy. Az MKP székházába címzett levelet egy ideig nem bontották fel, a múlt héten azonban átadták a rendőrségnek. Ekkor derült ki a kísérőlevél tartalma, vagyis hogy amennyiben Csáky Pál elnök és Duray Miklós alelnök november végéig nem távozik a közéletből, kivégzik őket. Duray szerint a rossz magyarsággal írt levél alapján a szerzőt nem lehet azonosítani, hiszen magyar személy is írhat így. Az viszont egyértelmű, hogy a hangnem a kilencvenes évek elejére emlékeztet. Az MKP kormánytagsága idején is kaptak vulgáris leveleket, amelyekben a párt tevékenységét minősítették – mondta el Duray Miklós a Pátria rádióban –, de életveszélyes fenyegetéseket csak 2006 óta. Csáky Pál idén már másodszor kapott ilyen küldeményt. Bár a rendőrség eddig egyetlen ilyen esetet sem derített fel, mindig ismeretlen tettessel zárultak a vizsgálatok, Duray szerint komolyan kell a venni a fenyegetést. Úgy fogalmazott: nem zárható ki, hogy az ország ötmillió lakosa közt akad egy tébolyult, aki komolyan is gondolja a fenyegetést, és megteszi, amit ígért.
A politológus, Öllös László is osztja ezt a véleményt. Úgy gondolja, a rendőrségnek nagyon komolyan kell vennie az ilyen fenyegetéseket, és alaposan ki kell vizsgálnia az ügyet. Előfordulhat ugyan, hogy kamaszos csínyről van szó, de valódi komoly életveszély is megbújhat a fenyegetés mögött. A tényállás csak a rendőri vizsgálat derítheti fel, mondta Öllös, aki szerint a nemzetiségileg feszült légkör is alátámasztja a körültekintő eljárás szükségét. Öllös szerint a nyilvánosság segíthet a biztonságérzet növelésében, de csak akkor, ha nem születnek olyan spekulációk, amelyek ártanak a fenyegetés objektív kivizsgálásának. Sajnos, a szakember a sajtóban már látja az első jeleket. Vannak, akik reklámfogásnak tartják a két politikus részéről az eset kiszivárogtatását, Öllös azonban ezt csak akkor fogadná el, ha az érintettek megpróbálnának visszaélni a helyzettel, és politikai előnyt akarnának húzni belőle. Szerinte ezeket az eszmefuttatásokat is a rendőrségi vizsgálat szerelheti le. Tehát mindenképpen ki kell várni, milyen eredményre jutnak a bűnüldöző szervek. Öllös László arra is figyelmeztet: nem tenne jót az ügy kivizsgálásának az sem, ha Magyarországon belpolitikai csatározások eszközévé tennék a két szlovákiai magyar politikus megfenyegetését.

Felvidék Ma, Pátria, gyr