A Magyar Koalíció Pártja két európai parlamenti képviselője, Bauer Edit és Duka Zólyomi Árpád nyílt levélben fordult Hanes Swobodához, miután érzésük szerint az európai szocialisták is hozzájárultak a Smer és a kormánytagok erősödő nacionalizmusához.

 

Tisztelt Swoboda Úr!
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a Smer-SD megfigyelői státuszának jóváhagyásával éppen az Európai Szocialisták erősítették meg a szlovák kormánypolitikában uralkodó nacionalizmust.
Meglepődéssel vettük tudomásul nyilatkozatát, amelyben a szlovák- magyar viszony romlásáért a Ján Slota vezette SNS mellett a Magyar Koalíció Pártját is felelőssé teszi.
Érthetetlen számunkra, hogy Ön, a szlovákiai viszonyok kiváló ismerőjeként miért ró azonos felelősséget a két pártra.
Alelnök Úr, aggasztónak tartjuk a szlovákiai fejleményeket. Csupán a két éve brutálisan megtámadott magyar diáklány ügyéhez hasonlítható a dunaszerdahelyi magyar szurkolók megverése, ami hozzájárult a szélsőséges csoportok térnyeréséhez. Míg a Malina Hedvig-ügy kapcsán a kormánypártok szította intoleráns légkörben a főügyész vádalkut ajánlva, hazugság beismerésére kívánta rávenni a sértettet, most a szlovák rendőrség által elkövetett túlkapásokat igyekszik a belügyminisztérium eltussolni, mindkét esetben a hatalom elsietett végkövetkeztetései miatt. A szlovák politikai vezetés állítása szerint a rendőri beavatkozás arányos és indokolt volt, amit viszont vonakodik, esetleg képtelen hitelt érdemlően bizonyítani.
Úgy tűnik, a folyamatos kisebbségellenes megnyilvánulások a kormánypolitika részévé váltak. Az Ön által is ismert nyelvi jogok visszaszorítása az utóbbi napokban új jelenséggel “gazdagodott”. A szlovák belügyminisztérium károsnak minősítette a “Kárpát-medence” földrajzi nevet, amire hivatkozva elutasították egy néprajzi civil szervezet bejegyzését. Aggasztónak és veszélyesnek tartjuk a feszültség eszkalálódását, amelynek következtében a szlovákiai közhangulat rohamosan romlik.
Elfogadhatatlan számunkra a szlovákiai politikai szereplők felelősségének az összemosása is. Egyenlőségjelet tenni egyrészt a nacionalizmus mindennapi kormánypolitikává emelése és az – Európa-szerte legitim – autonómiamodellek puszta említése között teljességgel érthetetlen.
Alelnök Úr, attól tartunk, Robert Fico kormányának kisebbségellenes megnyilvánulásai elérték azt a szintet, amely megmérgezi az őshonos kisebbségi közösségek közérzetét, a gyűlölködést pedig a közbeszéd részévé teszi. Mindezektől függetlenül nagyra becsüljük az Ön igyekezetét Szlovákia és Magyarország viszonyának javításában. Ezen törekvésében bennünk mindig támogatásra talál.
Reméljük, az Európai Parlament elismert képviselőcsoportjai a jövőben politikai bölcsességet tanúsítva hatékonyabban lépnek fel annak érdekében, hogy az Európai Unió tagállamaiban szélsőséges pártok ne juthassanak a hatalom közelébe.

Bauer Edit és Duka Zólyomi Árpád