XVI. Benedek pápa döntése alapján: Böcskei László nagyváradi római-katolikus megyés püspök lett. A hírt a nagyváradi római-katolikus püspökségen közölte kedden délben Tempfli József püspök és Fodor József általános helynök. Tempfli József bejelentette, hogy három éve benyújtott nyugdíjkérelmét most elfogadta XVI. Benedek pápa.

December 23-án XVI. Benedek pápa döntésének értelmében Böcskei László temesvári általános helynök veszi át a nagyváradi római-katolikus megyés püspöki címet a nyugalomba vonuló Tempfli József utódjaként.

A püspök elmondta: “több évtizedes szolgálatom során „annyi szeretetet és segítséget kaptam, hogy ha még ötven évig éltetne az Úristen, akkor sem szolgálhatnám vissza azt a sok jót, amit kaptam.” Ezt követően Fodor József általános helynök olvasta fel a Nagyváradi Egyházmegyei Hatóság sajtóközleményét.

Ezt idézzük. „Szentatyánk XVI. Benedek pápa, a mai napon, 2008 december 23-án nagyváradi megyés püspökké, aki Tempfli József megyés püspök urat követi a püspöki székben, mint Nagyvárad 82. püspöke Őexcellenciája Böcskei László pápai prelátus, temesvári székesegyházi kanonok, általános helynök urat nevezte ki. Az új püspök 1965 július 11-én született és 1990 június 24-én szentelte pappá az egykori temesvári megyés püspök Krauter Sebestyén és kinevezte titkárának. Krauter püspök nyugdíjazásakor az utód püspök Őexcellenciája Roos Martin általános helynökévé nevezte ki 1999 augusztus 28-án. További intézkedésig Tempfli József püspök úr intézi az egyházmegye ügyeit.”

Szent Korona Rádió