Összességében csökkenő tendenciát mutat az esztergomi  Vaszary kórház adósságállománya és kifizetésre került a magánerős beruház első két törlesztő részlete – nyílt ülésen tárgyalták meg a kórház pénzügyi helyzetét a december 11-i képviselő-testületi ülésen. Esztergom és Kertváros közötti kerékpárút építésére pályázik a város, valamint a teherkomp átkelő létesítésére és közös folyami turisztikai fogadóközpont kiépítésére Párkánnyal.

Idei utolsó rendes testületi ülésén negyvenkét napirend került a képviselők elé. Zárt ülésen foglalkoztak a Strigonium Zrt. és a Esztergomi Fürdő (SPA) Zrt. ügyeivel, a lakásfenntartási támogatások elbírálásával, önkormányzati lakások bérleti kérdéseivel valamint döntöttek az „Esztergomi Közösségért”, a Babits Mihály „Esztergom Kultúrájáért” és a Korányi József-díj „Esztergom Sportjáért” díjak .

Nyílt ülésen került sor a Vaszary kórház pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóra. Az intézmény adósságállománya folyamatos csökkenést mutat, azonban a kiadásokat növelte a magánerős beruházásban készült reumatológiai és rehabilitációs központ első két részlet törlesztésének huszonhatmilliós kifizetése, amelyet a város már át is utalt a kórháznak, mivel az intézmény működése érdekében átvállalta az önkormányzat a magánerős beruházás törlesztő részleteit. Pályázatokat nyújtanak be Esztergom-Kertváros és Esztergom közötti kerékpárút külterületi szakaszának a megépítésére. A Magyar és Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési program keretében Esztergom és Párkány közös turisztikai fogadóközpont kialakítására, amely a folyón érkező vendégek fogadására szolgál majd. Mivel az Önkormányzat egyezségre jutotta Mahart Passnave Kft-vel, így lehetőség nyílik arra, hogy a Prímás szigetcsúcson megépülhessen az új turisztikai fogadó központ és hajóállomás. A két város közötti teherkomp átkelőhely létesítésére is pályázik Esztergom önkormányzata és a párkányi Kolping Család Egyesület, amely a szlovák oldalon a tervezett teherkomp kikötő területének tulajdonosa. Jövő évben Bottyán János Emlékév lesz, amelyhez kapcsolódó a rendezvény-sorozatok tervét elfogadta a testület. A Városháza belső udvarán áll Hadik Gyula szobrászművész Juliánusz barát című szobra, amelyet áthelyeznek a Juliánusz barát utcába, arra a területre ahol az egykori domonkos kolostor állt, ahonnan elindult keletre magyar rokonainkat megkeresni. Átszervezik a nyelvi előkészítő osztályok indítását 2009 szeptemberétől. Jövő év szeptemberétől helyileg csak a Dobó Katalin gimnáziumban indul nyelvi előkészítő osztály, a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskolában és a Szent István Gimnáziumban szeptembertől nem indulnak nyelvi előkészítő osztályok, az iskolákba beiratkozott nyelvi előkészítő osztályos diákok az intézmény tanulójaként helyileg a Dobó gimnáziumban jár majd a nyelvi előkészítő osztályba. Az Erzsébet – házban bérlés helyett megvásárol a város százharmincnyolc parkolóhelyet. Az évenként bérleti díj helyett kedvezőbb áron veheti meg a város az ingatlan részt. Egy korábbi döntés alapján a Prímás szigeten természetes tájba illeszkedő árvízvédelmi vonalat alakítanak ki. A védelmi vonal kialakításához szükséges föld mennyiségét a városban folyó beruházásoknál kitermelt földből biztosítanák. A Mária Valéria Hotel építkezésénél a beruházóval olyan megállapodás született, amely szerint a kitermelt földet az árvízvédelmi vonal mentén szakszerű deponálással raknák le. A megállapodás alapján az önkormányzat a deponálási munkák – dózerezés, gréderezés, hengerezés – elvégzése után a munka értékeként mintegy huszonöt millió forintot kifizet.

Muzslai Ágnes, Hídlap