Az elektronikus nyomtatványok az önkormányzatok honlapjain ma már mindennapossá váltak, ám a lakosság és a széles nyilvánosság (ügyfelek) csak ritkán használják ezeket. Hatékonyabb kihasználásukat általánosan ismert problémák akadályozzák: a nyomtatvány ugyanis pontos elektronikus másolata a papíralapú klasszikus űrlapnak – kézzel kell kitölteni, azt követően pedig el kell juttatni a hivatalba.

Mindemellett sok nyomtatvány elég bonyolult, kitöltéséhez különleges adatokat kell begyűjteni (pl. a konkrét helyre vonatkozó ingatlanadó mértékét), és így az ügyfél szinte minden esetben elsőbbségben részesíti a személyes ügyintézést a hivatalban, ahol segítenek neki kitölteni az űrlapot, illetve közvetlenül kinyomtatják a városi hivatal informatikai rendszeréből, és a polgár már csak aláírja azt.
Az elektronikus ügyintézés (elterjedt angol kifejezéssel: e-government) Szlovákiában az önkormányzatok számára fontos célként fogalmazódott meg az utóbbi években, de eddig viszonylag kevés lépés történt ezen a téren. Komárom megelőzve Pozsonyt, Kassát és Nyitrát, a szlovákiai városok közül elsőként teremtette meg a bevezetés feltételeit, lerakva ezzel egy lakosságbarát ügyintézési rendszer alapjait.
Komárom város honlapjának főoldalán már most elérhető hat olyan űrlap, amelyet a polgárok elektronikusan kitölthetnek – akár otthonról is. Ezek az intelligens űrlapok „együttműködnek“ a polgárokkal, ami azt jelenti, hogy az adatok részleges feltöltése után azokat automatikusan kiegészíti, vagy további oda vonatkozó adatokat ajánl fel, így az űrlap releváns tételeinek automatikus átszámítása, kiszámítása automatikussá válik. A polgár a kitöltött elektronikus űrlapot egyetlen gombnyomással el tudja küldeni a városi hivatalba. Ott az illetékes főosztály automatikusan megkapja, és a városi hivatal informatikai hálózatának részét képező elektronikus nyilvántartás segítségével feldolgozza. Amennyiben a polgár pl. ingatlanadó-bevallást nyújt be, az űrlap az ügyintéző közreműködése nélkül automatikusan bekerül a nyilvántartásba, mégpedig közvetlenül az információs hálózat részletes adó- és illetéknyilvántartásába. Az ügyintéző így sok időt takarít meg, amit a lakosokra tud fordítani. Amennyiben a polgár nem rendelkezik elektronikus aláírással, a kitöltött űrlapot a jogi hitelesség érdekében nyomtatott, aláírt formában is el kell juttatnia a hivatalba. Az űrlap átvétele és nyilvántartásba vétele ilyenkor az űrlapon található vonalkód leolvasásával történik meg, ezáltal kizárhatjuk az ügyintéző esetleges tévedéseit (amelyek az adatok kézi beírásakor elképzelhetőek). Az elektronikus aláírással rendelkező lakosok számára nem lesz szükséges a nyomtatvány írott formájának hivatalba juttatása. A Komáromi Városi Hivatal elektronikus iktató bevezetésével is számol. Ennek kiépítése után a polgár a beadványát (interneten keresztül közvetlenül otthonról) az intelligens elektronikus űrlapok és az elektronikus aláírás segítségével úgy tudja intézni, mintha a kitöltött és aláírt nyomtatványt a városi hivatalba személyesen juttatta volna el igazolás ellenében, vagy mintha postán adta volna fel ajánlott módon, tértivevénnyel. A hivatalos ügyintézés jelentősen meggyorsul. Az elektronikus nyomtatványok száma folyamatosan emelkedni fog, már idei év végéig is komoly bővítést tervezünk. A végső cél az, hogy a polgárok fokozatosan minden hivatalos ügyüket el tudják intézni eletronikus formában hatékonyan, egyszerűen, könnyen érthetően. Az elektronikus űrlapok idén február óta elérhetőek a nyilvánosság számára Komárom város honlapján a 602XML fy. Software602, a.s. és a IIS MIS fy. A.V.I.S. s.r.o. rendszereinek közreműködésével. Használja Ön is, hiszen időt takarít meg azzal, hogy nem kell sorbaállnia és hivatali ügyeit nemcsak ügyfélfogadási időben intézheti el.

Kovács Péter, a Komáromi Városi Hivatal elöljárója
Beküldte: SZAKC Komárom