Ülésezett a kormány nemzetiségi tanácsa, és megvitatta a készülő törvénymódosításokat, meghallgatta a Pátria Rádió helyzetéről szóló jelentést, és ugyan nem kötelező érvénnyel, de ajánlásokat is jóvá hagyott. Hrubík Béla, a testület tagja a következőket nyilatkozta ezzel kapcsolatban.

Elmondta, hogy kiemelt helyen három olyan témakör szerepelt, amelyek érintették a szlovákiai magyar kisebbség helyzetét. Az első ilyen a Pátria Rádióról szóló helyzetjelentés volt, amelyet Jozef Machaj programigazgató terjesztett a tanács elé. Hrubík szerint sajnos folyamatos megoldatlan problémákat görget maga előtt a tanács. „Három-négy ülésen keresztül ugyanazokhoz a gondokhoz és problémákhoz térünk vissza. Semmilyen megoldás nem születik ez ügyben. Továbbra is hallgathatatlan a Pátria Rádió Pozsony környékén. Nincs megoldva Kelet-Szlovákiában a ruszin nemzetiségűek adása. Folyamatosan azt lehetett érezni a jelenlévők beszámolóiból és hozzászólásaiból, hogy a Szlovák Rádió nem talál ezekre a problémákra megoldást” – tájékoztatott Hrubík Béla.
Elmondta azt is, hogy a kormány nemzetiségi tanácsának ülésén jelen volt a Pátria Rádió igazgatója, Both Enikő, aki szintén hozzászólt a témához. Beszámolt arról, hogy ebben az évben sikerült a Pátria Rádió munkatársainak bérét rendezni oly módon, hogy azok már kiegyenlítődtek a szlovák kollégák bérével.
„Többen is úgy éreztük, hogy az a terv, amit a rádió programigazgatója elénk terjesztett, nem tartalmazza azokat a megoldásokat, amelyeket már hosszú időn keresztül felvetettünk. Javasoltam, hogy a kisebbségi tanács ne fogadja el ezt a beszámolót. Ehhez a javaslatomhoz csatlakozott a tanács többi tagja is, beleértve a levezető elnököt Dušan Čaplovičot is. Ígéretet tett arra vonatkozólag, hogy ezt az elutasítást tolmácsolni fogja a kormány következő ülésén is, tehát ezzel a kérdéssel a kormány is foglalkozik majd – nyilatkozta Hrubík Béla a testület tagja az ülést követően.

Hrubík Béla még elmondta, hogy az államnyelvtörvény készülő módosító javaslatáról volt a legnagyobb vita a tanácsban, és olyan megállapodás született, hogy a kisebbségek január közepéig eljuttathatják módosító javaslataikat a kulturális tárcának. A pedagógus életpálya törvény kapcsán a tanács javasolja, hogy a kisebbségi nyelvek oktatói számára is az állami módszertani központ szervezze meg és finanszírozza a továbbképzéseket.

Felvidék Ma, Pátria, sk