A Pátria Rádió Világosság református műsora február elsején, vasárnap is 8.05 órai kezdéssel jelentkezik. Benne tovább folytatódik Jákób fiának, Józsefnek a története.

József, miután megfejtette a fáraó álmát, amely hét bő és hét szűk esztendőről adott hírt, a fáraó Cáfenat-Panéah néven kinevezi Egyiptom felügyelőjévé. Erről Oros Csaba, a bősi gyülekezet lévitája, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara ötödéves hallgatója szól a hallgatókhoz.
Az elmúlt év szeptemberének végén hozták nyilvánosságra, hogy a Szlovákiai Református Egyházban zajló tisztújítás eredményeként Fazekas László komáromi lelkipásztor lett a zsinat lelkészi elnöke. A református egyház püspöke 2009. január elsején, az új egyházi törvénynek megfelelően már elfoglalta hivatalát, beiktatására viszont csak február 14-én kerül sor Komáromban. Arról beszélgetünk vele, hogy miként vezetett az útja idáig.

A héten 84 évesen távozott az élők sorából Dr. Takács Zoltán teológiai tanár, a református egyház egykori főgondnoka. Temetésére csütörtökön került sor. Rá emlékezünk egyik régebbi felvételünkkel.

A műsorban ezenkívül egyházi híreket mondunk, valamint tovább folytatódik a Bibliaismereti verseny.

Műsorvezető-szerkesztő Iski Ibolya

Műsoridő: február 1, vasárnap, 8.05 – 8.45
Ismétlés: február 2, hétfő, 12.05 – 12.45

www.radiopatria.sk

Nyitra (Nitra) 1098 kHz
Rimaszombat (Rimavská Sobota) 1017 kHz
Eperjes (Prešov) 702 kHz

A Pátria Rádió február másodikától már csak ultrarövidhullámon hallgatható a következő frekvenciákon:

Érsekújvár 94,6 MHz
Párkány 106,2 MHz
Kékkő 98,3 MHz
Rozsnyó 105,9 MHz
Kassa 96,1 MHz
Tőketerebes 106,7 MHz