Ján Sokol, nagyszombati érsek jelentős nagyságú földterülettel ajándékozta meg azt az alapítványt, amelynek ő az egyedüli hivatalos képviselője. A tranzakcióra 4 nappal az alapítvány bejegyzése után került sor, még 2007 folyamán.

A 30 km2 kiterjedésű földterület a Nyitrai Egyházmegyéhez tartozott volna az egyházmegyék felosztása után, Sokol érsek azonban még időben saját alapítványának ajándékozta azt, így jelentős földterülettől fosztotta meg a Nyitrai Egyházmegyét.
A Nagyszombati Egyházmegye ekonómusa, Peter Kučera szerint a megajándékozott nem Sokol érsek személyesen, hanem a Keresztelő Szent János Alapítvány, amelynek Sokol a képviselője, de esetleges távozása után más veszi át majd az irányítását. A földterület értékét minimálisan 120 millió koronára becsülik, mivel azonban különböző típusú földekről van szó, főleg építési telek esetén, az ár négyzetméterenként akár a 2000 koronát is elérheti, ami jelentősen megnövelheti a Sokol által zsákmányolt földterület értékét.
“Az Egyház belső birtokviszonyairól van szó, amit nem kommentálunk,“ nyilatkozott Alena Kováčová, a Nyitrai Egyházmegye megbízásából. Éppen ez az egyházmegye veszített a legtöbbet Sokol területszerző akcióján.
“Mivel két egyházmegye vitájáról van szó, ezért a Szlovák Püspökkari Konferencia nem foglal állást ebben az ügyben. Amennyiben nem tudnának megegyezni, akkor a pápai nunciatúra dönt majd az ügyben,” jelentette ki a Szlovák Püspökkari Konferencia szóvivője, Jozef Kováčik.

A többmilliós szerződésen csak Sokol érsek kézjegye található: Ő írta azt alá, mint ajándékozó – érseki minőségében és mint megajándékozott – az alapítvány hivatalos képviselőjeként. Bár furcsának tűnik a dolog, jogilag mégsem kifogásolható: Megfelelőbb lett volna azonban, ha a szerződésen két különböző személy neve szerepel – állapította meg a Szlovák Tudományos Akadémia Jogi Intézetének vezetője, Jozef Vozár.
A Sokol által zsákmányolt terület nagysága valamivel nagyobb, mint Pozsony-Óváros kerületének kiterjedése. A JOJ televízió és más hírforrások szerint Sokol érsek leváltása még január folyamán várható.

Pravda.sk, JOJ, Felvidék Ma