A ruszin görögkatolikusok továbbra is kérik jogaik érvényesítését a hitéletben – írja levelében JUDr. Peter Krajňák, a Szlovákiai ruszin görögkatolikus hívők Chartája 2007 c. dokumentum aláírója.

A felvidéki ruszin görögkatolikusok érdeklődéssel szemlélik a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó katolikusok azon törekvését, hogy saját püspököt nevezzenek ki számukra. Egyetértenek azzal, hogy a magyar katolikusok kérése összhangban van a II. Vatikáni zsinat szellemével, a Szlovákiában élő polgárok alkotmányos jogaival, a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó nemzetközi dokumentumokkal valamint bármely nemzeti közösségnek azon természetes jogával, hogy anyanyelvén hallgathassa Isten igéjét. Ebben az összefüggésben dokumentumok egész sora igazolja, hogy a Szlovákiában élő ruszin kisebbség már 12 éve szorgalmazza, hogy saját görögkatolikus püspöke legyen. A Szlovákiában élő ruszinok nagyrészt görögkatolikusok, s a görögkatolikus hívek közül több mint 36 ezren vallják magukat ruszin anyanyelvűnek. A görögkatolikus egyházi vezetés az egy évvel ezelőtt megalakított szlovákiai egyháztartomány keretében a liturgikus szertartások szlovákosítására törekszik, s gátolja a ruszin nemzeti kisebbséghez tartozó hívek számára a szentségek anyanyelvükön történő kiszolgáltatását. Ezenkívül nem készíti fel az eperjesi papi szeminárium növendékeit a ruszin parókiákon való lelkipásztori szolgálatra, s ezeket a parókiákat ruszinellenes irányultságú papokkal tölti be. Általánosságban véve elmondható, hogy akadályokat gördít azon papok elé, akik a ruszin hívek érdekében tevékenykednek, és tiszteletben akarják tartani nemzetiségi jogaikat a hitéletben. Már 1999-ben látogatást tett egy küldöttség a ruszin hívek képviseletében Luigi Dossena apostoli nunciusnál, majd később utódjánál, Henryk J. Nowackinál is, akiket tájékoztattak arról, hogy az egyházi hierarchia nem tartja tiszteletben a ruszin hívek nemzetiségi jogait, s egyben előadták kérésüket, amely saját ruszin görögkatolikus püspök kinevezésére irányult. A hívek kezdeményezésére 2007 elején elfogadták a Szlovákiai ruszin görögkatolikus hívők Chartája 2007 elnevezésű dokumentumát, és kérvényt intéztek XVI. Benedek pápához, hogy fogadja a Charta aláíróinak képviselőit a Vatikánban, ahol tájékoztatni szeretnék őt kéréseikről. Ezt a kérést megerősítette a romániai Sigheti Marmateiben tartott Ruszinok IX. Világkongresszusán megfogalmazott levél is, amelyet szintén eljuttattak a Szentatyához, s amelyben ugyancsak kérik ruszin püspök kinevezését Szlovákiában.
Sajnos, az eddigi kezdeményezésekre nem érkezett érdemi válasz. A felvidéki ruszin görögkatolikus hívek az új szlovákiai egyházmegyei elrendezés után elégedetlenek, ám meg vannak győződve kéréseik jogosságáról, és bíznak problémáik igazságos megoldásában. A ruszin nemzeti kisebbséghez tartozó görögkatolikus hívek nevében:

JUDr. Peter Krajňák, a Szlovákiai ruszin görögkatolikus hívők Chartája 2007 c. dokumentum aláírója

További információk ruszin testvéreink kálváriájáról a http://www.rusynacademy.sk/slovak/sl_nabozenstvo.html weboldalon.