A szlovákoknak csaknem a fele vélekedik úgy, hogy a gázválságért Ukrajna a felelős. Ugyanakkor – a Polis Slovakia felmérése szerint – a lakosság harmada nemcsak Szlovákia keleti szomszédját, Ukrajnát hibáztatja, hanem Oroszországot is. Azt, hogy a felelősség csak az oroszokat terheli, csupán a megkérdezettek 11,5 százaléka gondolja. A gázválság miatti korlátozás a lakosság nyolc százalékát érintette. Biztosan nem érezte a gázválság problémáját a megkérdezettek 87,4 százaléka. Összesen azonban a lakosság több mint  kilencven százaléka állítja, egyáltalán nem érezte hatását a gázkorlátozásnak.
Arra a kérdésre, hogy Szlovákiának sokat segített-e az a tény, miszerint a Szlovák Gázművek egy része külföldi gáztársaságok tulajdonában van, a megkérdezettek 56,3 százaléka válaszolt igennel. Ugyanakkor erre nemleges választ csupán a megkérdezettek öt százaléka adott. Az adott kérdésre viszont a felmérésben résztvevők öt százaléka egyáltalán nem tudott választ adni.

Felvidék Ma, sk