Holnap, szombaton, pontosan déli tizenkét órakor kezdődik Komáromban az az ünnepi istentisztelet, amelynek keretén belül többek között beiktatják tisztségébe Fazekas László püspököt, akit az elmúlt évben választottak meg a gyülekezetek presbitériumai a református egyház élére.
Az elmúlt évben lezajlott egyházi tisztújítás keretében a két püspökjelölt közül – Fazekas László és Somogyi Alfréd – a gyülekezetek többsége Fazekas László komáromi lelkipásztort választotta meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház élére. Az eredményhirdetésre még szeptemberben sor került. Az új püspök a hivatalát, annak ellenére, hogy beiktatására csak holnap kerül sor, az egyházi törvényeknek megfelelően január elsején már elfoglalta.

A szombati ünnepségnek azonban nemcsak a püspökbeiktatás a fő pontja. Ekkor alakul meg VIII. Zsinat is, amelyen minden megválasztott világi és egyházi képviselő jelen lesz. Ugyanakkor a püspökön kívül leteszi hivatali esküjét Géresi Róbert (Abaújszína), aki a magyar, és Marián Hamari, aki pedig a szlovák gyülekezetek püspökhelyettese. Rajtuk kívül az egyáz főgondnoka Fekete Vince és két helyettese: Porubán Ferenc és Ján Marcinčák.
Az ünnepi istentiszteleten részvételi szándékát több püspök is jelezte. Szlovákiából az evangélikus egyház főpüspöke, Miloš Klátik, és a két egyházkerült püspöke, Milan Krivda és Slavomír Sabol. De ott lesz Ján Hradil, a Huszita Egyház püspöke és Ján Lacko, az Apostoli Egyház vezetője is. A magyarországi református egyház részéről mind a négy püspök jelezte részvételi szándékát – Bölcskei Gusztáv, Csomós István, Szabó István és Steinbach József.
A magyarországi evangélikus egyházat Ittzés János és Fabinyi Tamás képviseli. Kárpátaljáról Nagy Béla főgondnok, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületből Csűri István református püspök érkezik Komáromba. Ezen kívül az ünnepségen részt vesz a Holland Református Egyház részéről Harm Boiten, Andries Nikolai pedig a hollandiai Fundament Alapítványtól. A református egyház vezetősége az ünnepségre meghívta a Szlovákiában és Csehországban is jelenlévő kóreai egyházat, a Cseh Testvér Egyházat, a magyarországi Oktatási és Kulturális Minisztériumot, a szlovák Kulturális Minisztériumot, Heitzer Antalt, Magyarország szlovákiai nagykövetét, a szlovákiai Ökumenikus Pasztorációs Szolgálatot, a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsát és még másokat.

A püskökbeiktatás jelentőségével kapcsolatban Fazekas honlapunknak, a Felvidék Mának elmondta: „Az egyház életében azért van ennek nagy jelentősége, mert az alkalmat sok jeles vendég megtiszteli, akikkel kapcsolatban vagyunk.Többek között a testvéregyházak és az egyházunkkal együttműködő egyházi és világi szervezetek és segélyszervezetek, akik kifejezésre juttatják, hogy egyek vagyunk a Krisztusba vetett hitünkben és szolgálatunkban, harcainkban és küzdelmeinkben, de örömeinkben is magunk mellett tudhatjuk őket.
A püspök a Felvidék Mának nyilatkozva közölte: „Személyesen azért fontos számomra ez az alkalom, mert hiszek abban, hogy azok az áldások, amelyek elhangzanak majd, Istentől vannak, ezért megerősítenek és segítenek a szolgálatban, valamint a helytállásban”.
Fazekas László a református egyház élén tizenkét évig álló Erdélyi Géza nyugalmazott püspököt kérte fel a tisztségébe való beiktatásra. Ezzel ugyanakkor arra is kíván utalni, hogy folytatni szeretné elődje megkezdett munkáját, aki arra törekedett szolgálatában, hogy az evangélium szellemében jó kapcsolat épüljön ki egyházi és világi szinten mindazokkal, akikkel együtt lehetett munkálkodni. Erdélyinek fontos volt az anyanyelv és a nemzeti hovatartozás ápolása és nyílt megvallása. Fazekas elmondta, hogy számára is ezek az irányelvek a legfontosabbak. A jövővel kapcsolatban közölte: „A változásokat a tapasztalat és az idők szele is magával hozza. Ezekben nagy jelentősége van az Isten Igéjéhez való hűségnek, amely mindig irányt mutat és keretet is jelent számunkra. Ha nem szégyelljük Krisztus evangéliumát semmilyen körülmények között, akkor ez mindig arra késztet, hogy mi magunk is változzunk és változtassunk, hozzászabva életünket és szolgálatunkat a krisztusi normákhoz”.

Fazekas László püspök az egyházi törvényeknek megfelelően hat évig áll majd a Szlovákiai Református Egyház élén.

Felvidék Ma, sk