A szlovák Fair-play Szövetség tegnap sajtóértekezlet keretében jelentette be, hogy a lovagiasság szempontjából követni kívánja a jelöltek vetélkedését a választók szavazataiért. Ezt rendszeresen minősíteni fogja a www.politikaopen.sk internetes honlapon.
A hat köztársaságielnök-jelölt starthelyzetéről közzétette első minősítését, amelyet az alábbiakban ismertetünk:

A legjobb minősítést Iveta Radičová kapta, a nyitottság szempontjából, a Szövetség szerint kampányának pénzügyi átláthatósága 60 százalékos. Nem mindenben teljesítette az elvárásokat, mert a kampányára fordított kiadásokat több számláról fizeti. Egy konkrét esetben tetten érhető volt az anyapárt (SDKÚ) pénzbeli támogatása. Az említett internetes honlapon a nyilvánosságot is tájékoztatni fogja vagyoni helyzetéről, a kampánypénzekről, vagyis bekapcsolódik a Szövetség „Nyitott politika” (Politika Open) elnevezésű információs tervezetébe.
Utána Zuzana Martináková következik, aki a kampány pénzelésének átláthatóságát illetően a nyilvánosság előtt csak résnyire nyitotta ki az ajtót. Kiadásait az anyapárt fedezi (SF), így a kampányra fordított teljes összegről csak jóval a kampány és elnökválasztás után, a 2009-es pártelszámolásokat követően, 2010-ben szerzünk tudomást. Vagyoni helyzetének átláthatóságát illetően ígéretet tett, hogy lehetővé teszi annak megjelentetését a honlapon, vagyis bekapcsolódik a Szövetség „Nyitott politika” című információs projektjébe, ezért az adatok megjelenéséig, és teljes feltöltéséig, a honlapját rendszeresen nyitni és zárni fogják, ahogy az adatok érkeznek majd.
Milan Melník, a Mečiar-párt elnökjelöltje, kampánya pénzelése ügyében eddig egy szót sem nyilatkozott, ezzel a nyilvánosság előtt teljesen bezárta az átláthatóság ajtaját. A vagyoni helyzetéről szóló információk esetében az átláthatóság ajtaja szintén folyamatosan nyitódni és záródni fog, amíg a „Nyitott politika” című információs tervezet fel nem töltődik a róla szóló adatokkal. Ennek nyilvánosságra hozatalát megígérte.
František Mikloško mindkét „szoba” ajtaját csak résnyire nyitotta ki. Kampánya pénzelését illetően az átláthatóság szintén az anyapárt elszámolásán keresztül 2010-ben lesz „világos, vagy sötét”. A vagyoni helyzetével kapcsolatban a Szlovák Nemzeti Tanács honlapján található „vagyonbevallásra” hivatkozik, ez viszont nagyon kevés értékelhető adatot tartalmaz.
Dagmara Bollová csak az ajtórésen engedett betekintést kampányának költségvetésébe. Vagyoni helyzetét illetően szintén csak egy lengőajtón lehet belesni. Annyira kevés információt találunk benne, hogy az érdekellentétek fennállását sem lehetne belőle megállapítani, ha erre kötelezve lenne.
A legkedvezőtlenebb startminősítése a jelenlegi köztársasági elnöknek, Ivan Gašparovičnak és Milan Sidornak van. Egyik sem reagált a Szövetségünk felhívására, hogy a két „szoba”, a kampányköltségek és a vagyoni helyzet „berendezéseit” nyilvántartásba vegyük. A köztársasági elnököt vagyoni helyzetének közzétételére más törvény is kötelezi. Csak remélni tudjuk, hogy ennek eleget tesz.

Sajtótájékoztatójukon a szlovákiai Fair-play Szövetség dolgozói arról is beszéltek, hogy mik voltak azok az információk, amelyeket a köztársaságielnök-jelölteknek címzett levélben kértek.
“Kértük, hogy kötelezzék el magukat:
– A pénzügyi támogatók nevének nyilvánosságra hozatalára.
– Hogy pénzügyi támogatást csak szerződés alapján, nyilvános számlán, és 116 euró felett csak banki átutalással fogadnak el.
– Harmadik személytől (közvetítéssel, hogy a 2. személy kiléte titokban maradjon – a ford. megjegyzése) nem fogadhatnak el pénzügyi támogatást.
A kezdő minősítésbe értékeltük azt is, hogy elkötelezték-e magukat a polgári társadalmakra jellemző pénztámogatási szabályok betartására, illetve, hogy hozzák nyilvánosságra, milyen sajátságos szabályok alapján fogják megvalósítani kampányukat. Végül kértük a köztársaságielnök-jelölteket, hogy kapcsolódjanak be a „Nyitott politika” elnevezésű információs tervezetünkbe, amely valóban nyitott, átlátható, részletekbe menő, és ellenőrizhető adatokat nyújt a nyilvánosságnak a jelöltek kampányra fordított pénzéről, vagyoni helyzetéről, kötelezettségeikről, kötődéseikről és érdekeikről. Ha a jelölt eldöntötte, hogy ebbe a projektbe nem kapcsolódik be, kíváncsiak voltunk milyen adatokat tesz közzé a nyilvánosság, vagyis a választóik számára.”

A tegnapi sajtóértekezleten Zuzana Wienk, a szlovák Fair-play Szövetség ügyvivő igazgatója elmondta: „A köztársasági elnök személyének kiválasztása, az ország legnagyobb méltóságának megválasztása. Sajnos az érvényben lévő törvények nem adnak lehetőséget a jelöltek kampánypénzeinek, vagyoni helyzetének áttekintésére, vagy az ajándékozókhoz, és a támogatókhoz való kötődéseinek átláthatóságára. A választások tisztaságára csak oly mértékben kötelez a törvény, mint egy termelőszövetkezet elnökének választására.”

A választások előtt az elnökjelöltek nem kötelesek semmilyen információ nyilvánosságra hozatalára, nem kötelesek a választópolgárokat tájékoztatni vagyoni helyzetükről, a kampány- és ajándékpénzek összegéről, és hogy ezeket mire használták. Csak harminc nappal a választások lezajlása után, amikor már az adatok értelmüket vesztették, kötelesek tájékoztatni a pénzügyminisztériumot a kampánykiadások összegéről, és az ajándékozók névsoráról (magánszemély esetében 332 euró felett, jogi személyek esetében 3 320 eurót meghaladó érték esetében). A vagyoni helyzetükkel kapcsolatban még kisebb a megkötés, csak akkor kötelesek nyilvánosságra hozni, ha egy alkotmánytörvényünk szerint érdekellentét áll fenn. (Magas állami funkciót betöltő személy, például Ivan Gašparovič esetében ez érvényes. A többi jelölt nem tölt be ilyen funkciót, számukra nem kötelező a vagyonnyilatkozat.)

A szlovák Fair-play Szövetség ezért hirdette meg a „Nyitott politika” weboldalt, hogy politikusaink önkéntes alapon ott tegyék közzé nyilatkozatukat vagyoni helyzetükről, kampánypénzeikről, adományozóikról, politikai kötődéseikről, stb., amely egyébként a fejlettebb demokráciákban már törvényi kötelessége a köztársaságielnök-jelölteknek. Dicséretes kezdeményezés a “Nyitott politika” (Politika Open), amelyet honlapunk nevében csak támogatni tudunk.

Felvidék Ma, -ddg-