Szántó Gábor villamosmérnök, telekommunikációs szakember szerint egy éjszaka alatt megoldható lenne, hogy a szlovákiai magyarság mindenütt tudja hallgatni a Pátria Rádiót. És semmi más nem kell ehhez, csak a rádió vezetőségének az akarata.
És nem csak a szlovákiai magyarok miatt lenne ez kívánatos, hanem így évi százmillió koronát tudna az állam az adófizető polgárok pénzéből megspórolni.

(Szántó Gábor – 1981–1984: A rádiókommunikációs állami vállalat speciális üzemeltető részlegének igazgatója, 1989–1994: A rimaszombati rádióadó igazgatója, 1994–1999: A Szlovák Telekommunikáció Rt. távközlési hivatal rádiókommunikációs vezérigazgatója, 1999-2003 között külföldi távközlési vállalatoknak dolgozik, 2003–2006 között a Szlovák Rádió távközlési szakértője, 2006-tól a rádiózás területén magánvállalkozóként dolgozik.)

A műszaki okok mellett mi indokolja még a Pátriának a középhullámról az ultrarövidhullámra való átállását?

– Elsősorban az, hogy az ultrarövidhullámú sugárzás sokkal olcsóbb. Egy középhullámú adó üzemeltetése többe kerül, mint néhány tucat ultrarövidhullámúé. Az átállás szükségszerűségét tehát el lehet fogadni, de azt már nem, ahogyan történt. A Szlovák Rádiónak ugyanis meg lett volna a lehetősége arra, hogy anyagi veszteségek nélkül valósítsa meg a Pátria átállását az ultrarövidhullámra (és ugyanez vonatkozik a szlovák Regina adóra is, de most elsősorban a mi rádiónkra összpontosítunk), sőt, még nyeresége is lehetett volna ebből. Ezzel kapcsolatban én még 2006-ban kidolgoztam egy projektet a Szlovák Rádióban szükséges reformokra. Ezek közül néhányat tulajdonképpen meg is valósítottak, ám sajnos, a Pátria Rádióra vonatkozó tervezetet nem.

Miért nem valósították meg az Ön javaslatait?

– Mert Szlovákiában mindent kicsit másképp csinálunk ahelyett, hogy a máshol jól bevált módszereket alkalmaznánk. A magánrádiók megjelenésével a rádiófrekvenciák jó üzletnek bizonyulnak. De amíg például Ausztriában csak azután lehetett áruba bocsátani a közrádió korábbi, úgynevezett „genfi” frekvenciáit, hogy biztosították az egész osztrák területen a közrádiók 100%-os vételi lehetőségét, nálunk ezt is fordítva csinálták. Először jó pénzért kielégítették a „frekvenciákra éhes farkasokat”, és aztán, ami maradt, azzal próbálták megoldani a közrádiózást, ám ebbe a megmaradt elégtelen számú frekvenciatartományok híján beletörött a foguk. De még mindig van lehetőség arra, hogy a közrádióadók adóinak ésszerűsítésével megoldják ezt az áldatlan helyzetet.

Hogyan oldhatná meg a Szlovák Rádió anyagi befektetések nélkül, hogy egész Dél-Szlovákiában fogható legyen a Pátria Rádió?

– Azon kellene elgondolkodni, illetve változtatni, hogy a meglévő rádióadótornyok milyen adásokat sugározzanak. Nézze, jelenleg a Szlovák Rádió sugározza a Rádio Slovensko adást, a Devínt, a Rádio FM-et, a Reginát és a Pátriát. Az első három már évek óta gond nélkül sugároz az ultrarövidhullámon, a Regina és a Pátria most jutott el ide, de már nincs teljes lefedettségük. Ha nincs elég rádióadó, valamit fel kell áldoznunk, és most a Pátria erre a sorsra jutott. Itt viszont komoly hibát követett el a Szlovák Rádió vezetősége, hogy nem mérlegelte a különbséget a hallhatóság és a hallgatottság között. Mert két teljesen különböző dologról van szó! Míg az előző arról szól, hogy egy adás hol hallható, a másik arról, hogy azt a lakosság mekkora aránya hallgatja. Nem vitatom a Rádio Slovensko jogosságát, hiszen azt a lakosság 17%-a hallgatja, a Reginát 7%. Viszont a Rádió FM hallgatottsága, mely csaknem az egész országban hallható, mindössze 1,8%. És ez állandóan csökken! Hat évvel ezelőtt még 10% hallgatta, 2006-ban pedig 4%. Szóval a Rádió FM-et ma már alig hallgatják, és közben 22 ultrarövidhullámú rádióadó sugározza azt. Ha abból átadnának kettőt a Pátriának és még néhányat a Reginának, még mindig maradna körülbelül 15, amit jó pénzért értékesíthetne a szlovák állam. Ezzel persze nem mondom azt, hogy szűnjön meg a Rádió FM adása, de ilyen kis létszámú hallgatóság mellett megengedhetetlen luxus, hogy azt 22 rádióadó sugározza szerte Szlovákiában. A Rádió FM továbbra is elérhető maradhatna például a műholdak és az internetkapcsolat segítségével. A Pátriának csupán egyetlen adóra lenne szüksége a pozsonyi Kamzík-hegyen egész Pozsony és Nyugat-Szlovákia lefedettségére (javasolnám erre a 89,3 MHz-es frekvenciát, vagy azt, hogy ezen a a Devín adó sugározzon, és annak a jelenlegi 104,4 MHZ-es frekvenciáján a Pátria), és egyetlen adóra Szepsiben, hogy Dél-Szlovákia keleti része is lefedve legyen. Csak ennyi. És ezzel egy időben be lehetne fejezni a rádiószékház épületének tetejéről történő, teljesen értelmetlen középhullámú sugárzást. Sőt, így még a Pátriát jelenleg sugárzó érsekújvári URH-adóra sem lenne szükség.

A rádióadó székház tetején lévő középhullámú adó, mely a Pátriát is sugározza, nem jelent megoldást?

– Nem, hiszen csak egy kis területre, Pozsonyra és tőle néhány kilométerre fogható ennek segítségével az adás, hiszen kis teljesítményű adóról van szó. Különben az is, hogy a rádiószékház tetejére adót építettek, igazolja, hogy a Szlovák Rádió vezetésének komoly hiányosságai vannak a műszaki kérdéseket illetően. Közismert, hogy a középhullámú rádióhullámok adóit olyan helyen kell megépíteni, ahol magas a vízszint” (például Nyitrán és Rimaszombatban. Rossz megoldás például a középhullámon sugárzó besztercebányai adó is, mert azt masszív kőtalajzatra építették). Nem jó az sem, ha az adókat olyan tetőkre építik, amelyet elektronikus hálózatok vesznek körül. Mégpedig a Szlovák Rádió pozsonyi épülete (az ún. „Piramis”) ilyen, körbevéve a trolibuszok és a villamosok vezetékeivel! De ugyanúgy érthetetlenek számomra a a szlovákiai rádiózással kapcsolatos egyéb furcsaságok is, mint például az, hogy az állam, pontosabban a kulturális minisztérium évi 40 millió koronával (illetve most már ennek az összegnek megfelelő euróval) támogatja az ún. rádióamatőr-sportot – azaz a külföldre való sugárzást 250 KW-os rövidhullámon és hat nyelven, miközben mindegyiken csak napi egy órán át közvetítenek! Minek? Már a Szabad Európát sem sugározzák hozzánk, de Szlovákia óriási összegeket fektet abba, hogy külföldön is hallható legyen. A mai világban, amikor a műholdak és az internet segítségével ez csak fillérekbe kerül, hatalmas összegeget dobunk ki erre – teljesen feleslegesen. Hiszen a Szlovák Rádió adásait az EUROBIRD műholddal is közvetíti!

Mennyi időre lenne szükséges ahhoz, hogy az ön javaslata alapján biztosítsák a Pátria Rádió elérhetőségét egész Dél-Szlovákiában?
– Egy éjszaka alatt megoldható lenne minden. Semmi más nem kell ehhez, csak a rádió vezetőségének az akarata. És nem csak a szlovákiai magyarok miatt lenne ez kívánatos, hanem így évi százmillió koronát tudna az állam az adófizető polgárok pénzéből megspórolni.

Egy utolsó kérdés, de elkerülhetetlen. Ha ennyire egyszerű a megoldás, vajon miért nem lépi meg ezt a Szlovák Rádió vezetősége?

– Jó kérdés, a válasz mögött pedig számos indok lehet, de műszaki nehézségek semmi esetre sem. A Szlovák Rádiónak minden eszköze és lehetősége meg van arra, hogy a Pátriát pillanatok alatt elérhetővé tegye, és hogy ezt mégsem teszi? Erre a kérdésre én is csak kérdésekkel válaszolhatok: A rádiótanács miért nem ellenőrzi az esetleges érdekütközéseket? Gondolok itt például arra, hogy a rádió vezetősége egyik tagjának négy olyan cége is van, amely rádiózással kapcsolatos szolgáltatásokat is nyújt. És ugyanez a tanács miért csak a 200 ezer korona feletti kiadásokat ellenőrzi? Mondok egy elméleti példát: tagja vagyok egy társaságnak, veszek valamit a közösből 500 ezerért, de megbeszélem a szállítóval, hogy részletekben, havonta számlázzon 125 ezerért fél éven keresztül. A szállító így összesen 750 ezret kap, tehát neki megéri. Engem meg senki sem ellenőriz… Folytassam? (on)

Felvidék Ma, on – az interjú bővebb terjedelemben megjelenik az MKP-Hírvivő holnap megjelenő számában is (a Szabad Újság mellékleteként is)