Az Artcentrum Ógyalla Polgári Társulás szervezésében került sor a Feszty Galériában Récka Bögi Adrianna új könyvének ünnepélyes bemutatójára, amelyen megjelent Csütörtöky József, a Duna Menti Múzeum igazgatója, Zemkó Margit polgármester, Erdélyi Tímea református lelkész. Darázs Rozália megnyitója után elsőként Csütörtöky József méltatta a szerző nagyszerű munkáját.
Elmondta, a város területéről származó régészeti és kultúrtörténeti emlékek, valamint a területén található építészeti és művészeti emlékek, kifejezői az itt élő nép, nemzet és etnikai csoportok alkotó, teremtő erejének, törekvéseinek. Ez a tény és meggyőződés vezetett ahhoz az elhatározáshoz és törekvéshez, hogy megvalósuljon ez a többnyelvű ( magyar, szlovák, német, angol) művészettörténeti publikáció, melynek célja ismertetni a fennmaradt szakrális jellegű építészeti és művészeti emlékek keletkezésének körülményeit, jelenlegi állapotát és küllemét, hogy az esetleges külföldi érdeklődők is részletesen megismerkedhessenek milyen arányú kultúrtörténeti értékeinkkel.
A város polgármestere megköszönte a szerző újabb alkotását, ezzel megörökítve a város területén keletkezett számos figyelemreméltó építészeti és művészeti alkotást. Az architektonikai és művészeti jelentőségű tárgyi és szellemi emlékek ismerete és tudatosítása mind a szűkebb pátriánkkal összefüggésben, mind európai vagy világviszonylatban, már nemcsak feltétele a fokozódó érdeklődésnek, tiszteletnek a múlt képzőművészeti és kultúrtörténeti értékei iránt,, hanem egyben garancia, és hűség is korunk művészete illetve kulturális törekvései mellett.
A város első embere egycentesekkel megszentelte az új könyvet, majd a szerző, Récka Bögi Adrianna szólt a megjelentekhez. Elmondta, külön öröm számára, hogy a könyv márciusban, a Könyvhónap alkalmából jelent meg. Bár Nyitrán él, mindig ógyallainak érzi magát, ide köti a múltja, ez a publikáció ajándék a városnak, amely szakmai jellegét tekintve az építészeti és művészeti szempontból értékes vallási jellegű emlékekkel foglalkozik, a teljesség érdekében azokkal a már nem létező építményekkel alkotásokkal, valamint történelmi összefüggésekkel is, amelyek a vizsgált témakört illetően fontosak, mérvadóak. E könyv nem tartalmazza a város átfogó történelmi áttekintését, és annak városrészei összetett történelmi múltját részletesen ismerteti a városnak szentelt monográfia, amely 2006-ban szlovák nyelven, 2007-ben pedig magyar nyelven jelent meg. Adatkiegészítés szempontjából a publikáció fontos részét képezik az információk bővítését szolgáló jegyzetek is. A könyv áttekintést nyújt Ógyalla  keresztény jellegű szakrális művészete kialakulásának kezdetétől, amelyet a korai középkor időszakára tehetünk, egészen az 1950-es évekig, amikor is az ógyallai zsinagógát lebontották.
Mgr. Récka Bögi Adrianna, PhD, művészettörténész diplomáját 1990-ben kapta a Pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsésztudományi Karán. Doktori disszertációját „A szecesszió építészetéről Szlovákia területén” címmel 2005-ben védte meg. 1990-től a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Kara Képzőművészeti Alkotás és Nevelés Tanszékén működik, mint tanár. Építészettörténeti kutatásai a századforduló, főként a szecesszió időszakára irányulnak.
A könyvet az Artcentrum Ógyalla Polgári Társulás adta ki.

Felvidék Ma, MF