A pozsonyi rendőrség a Pozsony-óvárosi alpolgármester, Andrej Petrek kérésére, ma 14, 30 órakor feloszlatta a pozsonyi Hodzsa téren összegyűlt újnáci gyülekezetet. A feloszlatásra az után került sor, hogy a gyülekezet szónoka, M. Kotleba, “Na stráž!” (Őrségre!) fasiszta köszöntéssel kezdte beszédét.

Ezt a tényt megerősítette az országos rendőrkapitányság helyettese, Stanislav Jankovič. A tömeg kisebb csoportokra szétszóródva próbált a Márton temetőbe eljutni, hogy ott, a fasiszta szlovák állam elnökének sírját megkoszorúzza. A rendőrség kíséretében mintegy 50 fős csoport jutott el a Márton temetőbe, Jozef Tiso szimbolikus sírjához. A nacionalisták beszédeit néhány mondat után félbeszakította a rendőrség, végül uszítás nélkül, csendben helyezték el koszorúikat. A szlovák nacionalistákon kívül, a koszorúzáson jelen voltak a lengyel, cseh és magyar újnáci szervezetek képviselői is. A rendőrség teljes készültségben figyelte az eseményeket, de itt nem kellett közbe avatkozni. A tüntetők 17, 00 óra után fejezték be a koszorúzást, és vezetőik felszólítására csendben feloszlatták az összejövetelüket.

A TA3 helyszínen levő tudósítójának Jankovič azt nyilatkozta, hogy eddig 6 személyt tartóztattak le, a felszólítás megtagadása miatt. Köztük van a feloszlatott Slovenská Pospolitosť nacionalista szervezet vezetője, az összejövetel szónoka, Marian Kotleba is.

A Hodzsa tértől alig száz méterre a Szlovák Nemzeti Felkelés terén, az antifasiszta szervezetek képviselői gyülekeztek, Elég volt a hallgatásból jelszó alatt. Élő lánccal akarták megakadályozni a nacionalisták átvonulását a városon. A rendőrségi akció megakadályozta a két csoport találkozását, tehát a nagyobb problémát.

Felvidék Ma, ddg