A segítőszándék és az akarat hiányát rója fel a roma civil szervezetek társasága a kormánynak. Az érdekképviselet az utóbbi időben olyan intézkedéseket tapasztal a végrehajtó hatalom részéről, amelyek blokkolják a roma ügyekért felelős kormánybiztos munkáját.

Különösen fájó a számára, hogy erre pont olyan időben kerül sor, amikor az uniós alapokból jelentős pénzeket lehetne fordítani a roma közösség társadalmi és szociális problémáinak enyhítésére. Ezzel kapcsolatos kifogásait, illetve megoldási javaslatait a társaság személyesen is szívesen megosztaná Dušan Čaplovič emberi jogi és kisebbségügyi kormányalelnökkel, valamint Anina Botošová kormánybiztossal, ezért tárgyalásra invitálja őket. A megbeszélésen mindenekelőtt az EU-s támogatások és a kormánybiztosi hivatal működésének feltételeit szeretnék tisztázni, a miniszterelnök – helyettes szóvivője szerint azonban erre semmi szükség.

Erika Adamová a sajtóügynökségeknek adott nyilatkozatában azt állítja, hogy Dušan Čaplovič a múltban számos megbeszélést folytatott a roma önkormányzatok és civil szervezetek vezetőive, és ezeknek épp a 2007- 2013 –as programozási időszak és az alapok merítése volt a központi témája. S hogy nem közömbös a kormány az etnnikum sorsa iránt, azt az is mutatja, hogy Szlovákia az egyedüli olyan ország az unióban, amelynek a merítési prioritásai között a marginalizálódó, vagyis leszakadó roma közösségek felzárkóztatása is szerepel. A segítőszándékot bizonyítja az antidiszkriminatív jogalkotás is, amellyel Szlovákia az adott témában az EU valamennyi államát megelőzte. Nem érheti panasz Čaplovičékat a kormánybiztos hivatala miatt sem, hiszen ott az év elején olyan személyi változások történtek, amelyek következtében jelentősen bővültek az intézmény gazdasági és jogi lehetőségei. Mindezek alapján arra lehetne következtetni, hogy nyitott ajtókat dönget a roma civil szervezetek társasága, de a félreértések tisztázása érdekében a kormányalelnök mégis kész a tárgyalásra.

Felvidék Ma, Pátria, rl, sk