A kormány megvitatta a közszolgálati televízióról és rádióról szóló törvény módosítását, a nemzeti felszabadítási harcok résztvevői és özvegyeik nyugdíj-kiegészítését, az árak alakulását, a bírókról és ülnökökről szóló törvény módosítását, a hulladéktörvény módosítását, de titkos anyagokról is tárgyaltak.

A Szlovák Rádióról szóló törvény módosításával a kormány a finanszírozás kérdését szeretné megoldani. Amennyiben a parlament is egyetért a módosítási javaslattal, az a Szlovák Televízióra is vonatkozik majd, és a két közszolgálati intézmény az állami költségvetésből juthat pénzhez. Ennek feltétele, hogy szerződést kötnek a Kulturális Minisztériummal bizonyos közérdekű feladatok ellátására, s ezért anyagi ellenszolgáltatásban részesülnek.

A kabinet mai ülésén született döntés a kulturális tárca vezetőjének egy korábbi felvetéséről, mely szerint megnyitják az utat ahhoz, hogy átlátható módon kapjon állami támogatást a köztelevízió és a közrádió. A Marek Maďarič által előterjesztett jogszabály-módosítási javaslat azzal számol, hogy a szaktárca mindkét intézménnyel öt évre szóló szerződést köt, amelyet évente megújítanak, miközben pontosítják azokat a közérdekű műsorokat, amelyek elkészítéséhez és közvetítéséhez hozzájárul az állam. A kormány elsősorban az eredeti alkotások létrejöttét kívánja támogatni ily módon, miközben stabilizálja a Szlovák Televízió és a Szlovák Rádió finanszírozását. A rádió esetében a külföldre sugárzott adás anyagi fedezetéről is szó van. Az új szabályozás értelmében egyébként a két intézmény ezentúl hitelt is felvehet.
Döntés született a mai kormányülésen arról is, hogy a nemzeti felszabadítási harcok résztvevői és özvegyeik 2009 szeptemberétől nyugdíj-kiegészítést kapjanak. Amennyiben a kabinet által jóváhagyott törvénytervezettel a parlament is egyetért majd, a harcokban közvetlenül részt vevő személyek havonta 20 euró kiegészítést kapnak nyugdíjukhoz. Az özvegyek esetében ez havi 10 euró lesz. A védelmi tárca szerint a rendelkezés mintegy 4200 veteránt és 13 ezer özvegyet érintene.
A kormány megtárgyalta és tudomásul vette azt a jelentést is, amely az árak alakulásáról szólt. Eszerint az euró bevezetése nem hozott magával olyan mértékű áremeléseket, amelyek szükségessé tennének bizonyos megszorító intézkedések bevezetését. A gazdasági és a pénzügyi tárca azonban ennek ellenére továbbra is figyelemmel kíséri az árak alakulását, és szükség esetén határozottan közbelép.
A kormányülés napirendjén szerepelt ma a bírókról és ülnökökről szóló törvény módosítása, amelynek parlamenti jóváhagyása esetén nagymértékben csökkenne az igazságügyi minisztériumnak a bíróságokra vonatkozó hatásköre. A pénzügyekről, a fegyelmi ügyekről, a bírósági elnökök kinevezéséről a bírói tanács, illetve a legfelsőbb bíróság vagy a két intézmény közös elnöke döntene.

Változásokra lehet számítani a hulladékgazdálkodásban is, miután a kormány ma jóváhagyta a hulladéktörvény módosítását, és a parlament egyetértése esetén szeptembertől hatályba is léphet a jogszabály.
Titkos anyagokról is tárgyalt ma a kormány. Ezek a hadsereg létszámára és a hadianyagokkal való kereskedésre vonatkoztak.

Felvidék Ma, Pátria, hi, sk