Az Európai Parlament plenáris ülésének témája “a hagyományos nemzeti, etnikai és bevándorló kisebbségek védelme Európában” volt. Az ülésen felszólalt Bauer Edit is, a Magyar Koalíció Pártja képviselője:

“Kevés az olyan politikai terület az EU-n belül, ahol kettős standard érvényesül. A csatlakozó országokra a kisebbségi jogok tekintetében a koppenhágai kritériumok kötelezvényeket rónak, ilyenek viszont a közösségi jogban nem léteznek.

Ha Európa gazdasága a kultúrák sokszínűségében rejlik, és senki sem akarja, hogy a kis nemzetek kultúrája, nyelve eltűnjön; a nemzeti kisebbségek esetében még inkább szükség van a védelemre, beleértve a jogi védelmet is. A kelet-középeurópai országokban a szocialista internacionalizmus nyújtotta látszólagos védelem eltűnt, a nemzeti érzések felerősödtek, és gyakran megjelennek az opresszív nacionalizmus különféle formái, különösen azután, hogy már a koppenhágai kritériumot sem jelentenek kötelezvényt. Gyakran vagyunk tanúi annak, hogy úgymond a “kisebbség saját érdekében” felerősödnek az asszimilációs törekvések. Ez sajnos egy olyan politikai eszköz, melyhez a populista pártok gyakran nyúlnak, a többséget a kisebbségek ellen fordítva.

Elkerülhetetlen, hogy belső jogi normák szülessenek a kisebbség jogállásának biztosítására, követve a legjobb európai gyakorlatot, az önigazgatás különböző formáira építve,melyeket nem leleplezni kell, mint valami fondorlatos politikai bűntényt, nem is elutasítani hanem a szubszidiaritás elve alapján lehetőséget teremteni arra, hogy saját gondjaikat joguk legyen maguknak megoldani a tiszteletben tartva az ország integritását és szuverenitását. Amíg nincs jogalap a kisebbségek jogállására vonatkozó standardok kialakítására, feltehetően a koordináció nyitott módszere pozitív előrelépést hozhat a legjobb gyakorlat elterjesztése érdekében.” – mondta Bauer Edit.

Felvidék Ma